Powrót

Wyjazd

25.09.2017 r.
Wycieczka do WieliczkiÅ›Pod koniec wrzesnia wziÄ™liÅ›my udziaÅ‚ w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedzanie rozpoczÄ™lismy od Szybu DaniuÅ‚owicza, którego powstanie datuje siÄ™ na XVII w. NajwiÄ™cej zachwytu wzbudziÅ‚a w nas kaplica Å›w. Kingi z licznymi solnymi rzeźbami i pÅ‚askorzeźbami, wykonanymi przez górników. PodziwialiÅ›my podziemne jeziora i groty, uczestniczyliÅ›my w spktaklu Å›wiatÅ‚o-dźwiÄ™k z muzyka Chopina. Na jednym z korytarzy spotkaliÅ›my Skarbnika, który chÄ™tnie pozowaÅ‚ do wspólnych zdjęć.  Paniom bardzo podobaÅ‚o siÄ™ "pod ziemiÄ…".