Powrót

Terapia

Terapia i rehabilitacja

W Domu Pomocy Społecznej organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Umożliwia się mieszkankom udział w następujących rodzajach terapii:
 
- terapii zajęciowej
- terapii plastyczna  i poprzez zabawę
- terapii kulinarna
- terapii ruchem
- muzykoterapii
- biblioterapii
- terapii duchowej
- ergoterapii
- psychoterapii.

W ramach działalności rehabilitacyjnej prowadzone sa usługi w zakresie:
- kinezyterapii
- hydroterapii
- fizykoterapii


Terapia zajęciowa prowadzona jest przez instruktora w przeznaczonej na ten cel pracowni. Zajęcia organizowane są w sposób urozmaicony z wykorzystaniem różnych technik. Wykonywane są robótki ręczne na drutach, szydełku, makramy (prace ze sznurka), haftowane są na różnymi metodami serwety, obrusy, obrazy, gobeliny. Wykonuje sie kompozycje z suszonych liści, ozdoby ze skóry i bibuły, okolicznościowe dekoracje, stroiki wielkanocne, szopki bożonarodzeniowe i inne.
Zajęcia są bardzo lubiane przez mieszkanki. Prowadzone są w sposób indywidualny i w grupach. Są sposobnością do rozwijania talentów i osobistych możliwości twórczych.

Terapia plastyczna i poprzez zabawy to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik - rysowanie, wyklejania, kolorowanie, plastelina itp. Natomiast gry i zabawy stolikowe prowadzone przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych sa odpowiedzią na potrzeby mieszkanek o mniejszej sprawności intelektualnej. Organizowane są również zabawy i imprezy integracyjne adresowane do ogółu mieszkanek.

Terapia kulinarna organizowana w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu jest prowadzona przez osobę o kwalifikacjach technologa żywienia. Mieszkanki uczą się przyrządzania prostych potraw na zimno i gorąco, a także deserów, które następnie podlegają degustacji. Mieszkanki zapoznają się z tajemnicami sztuki kulinarnej, odpowiedniego żywienia, podawania do stołu, dobrych manier oraz obsługi urządzeń.

Terapia ruchem ma na celu poprawę, a przynajmniej utrzymanie na dotychczasowym poziomie sprawności psychoruchowej Mieszkanek.  Zajęcia są prowadzone q formie indywiduaalnej i grupowej przez rehabilitanta. Odbywaja się w sali rehabilitacyjnej, na świeżym powietrzu lub w pokojach mieszkanek. Terapia ruchem to codzienna gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnosprawniające, czynne i bierne, ćwiczenia na krzesełkach, gimnastyka przyłóżkowa, hydromasaż, masaż klasyczny, relaksacyjny i pobudzający, gry i zabawy sportowe na podwórku, spacery po parku i najbliższej okolicy. W okresie letnim organizowane są konkursy sprawnościowe z symbolicznymi nagrodami.

Muzykoterapia to najczęściej wspólne śpiewanie, nauka nowych piosenek, ćwiczenia rytmiczne i taneczne oraz zabawy taneczne. Prowadzona jest przez pracowników bezpośredniej opieki, kótrzy znając jej skuteczność  wykorzystuję te metode oddziaływań w swojej pracy: reahabilitant wykorzystuje muzykę przy ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych. instruktor ds. kulturalno-oświatowych prowadzi zajęcia z choreografii, siostry i opiekunki szczególnie w niedzielę i święta prowadzą wspólne śpiewanie pieśni i piosenek okolicznościowych oraz zabawy przy muzyce.

Biblioterapia to przede wszystkich zachęcanie mieszkanek do czytania dobrych książek. Pomoc w doborze lektur i różnego rodzaju czasopism. W Domu funkcjonuje bibioteka obsługiwana przez pracownika socjalnego i instruktora ds. kulturalno-oświatowych. Dla osób, które nie mogą samodzielnie czytać prowadzi się glośne czytanie przez personel lub inne mieszkanki. Na szczególne okazje przygotowywane są montaże słowno-muzyczne.

Terapia duchowa to zaspokojenie potrzeb duchowych i reliugijnych mieszkanek. Dom zatrudnia księdza kapelana, który - podobnie jak siostry zakonne prowadzące Dom - służy posługą w każdej chwili, wiele czasu poświęca na rozmowy z mieszkankami, zna ich problemy, towarzyszy w cierpieniu, łagodzi konflikty. Ksiądz kapelan przewodniczy nabożeństwom,  zachęca mieszkanki do czynnego udziału w przygotowaniu oprawy liturgicznej. Terapia duchowa to także rekolekcje, pielgrzymki oraz przeżywane wspólnie uroczystości religijne.  Placówka jest otwarta  na osoby wyznające inne religie lub uznające się za ateistów z pełnym poszanowaniem ich przekonań.

Ergoterapia czyli terapia pracą daje mieszkankom możliwość zaangażowania się w drobne prace domowe. Jest to udział dobrowolny i zawsze pod nadzorem odpowiedniego personelu. Do prac wykonywanych przez mieszkanki  należą: dyżury porządkowe na jadalni, troska o czystość podwórza i alejek, pomoc w pralni, kuchni, podlewanie kwiatów, karmienie drobiu, zbieranie owoców i warzyw, kiszenie kapusty itp.

Psychoterapia - zapewnia się dostęp mieszkanek do kontaktu z psychologiem, który poprzez rozmowy indywidualne (wspierające, stymulujące, reorientacja, trening pamięci, łagodzenie napięć emocjonalnych) i spotkania grupowe (relaksacyjne, aktywizujące, usprawniające, funkcjonowanie psychospołeczne). Oddziaływanie psychoterapeutyczne dokonywane jest  przez cały personel, którzy przez rozmowy i serdeczną obecność wspierają mieszkanki w trudnych momentach oraz rozładowują wewnętrzne napięcia. 


Działalność rehabilitacyjna:


Kinezyterapia poprawia a przynajmniej utrzymuje na dotychczasowym poziomie sprawność psychoruchową mieszkanek. Zajęcia prowadozne są w formie indywidualnej i grupowej. Odbywaja się one w sali reahabilitacyjnej oraz w pomieszczeniu fizykoterapii w budynku głównym. Na potrzeby mieszkanek są rowerki, maty do masażu wibracyjnego, bieżnia, drabinki, materace, Terapia Master, rotorki do kończyń dolnych i górnych, stół do tenisa, stolik do ćwiczeń manualnych.

Hydroterapia
ma niezwykle korzystny wpływ na układ krążenia, nerwowy i oddechowy. Zabiegi wodne działają relaksująco i odprężająco na organizm. 

Fizykoterapia obejmuje szeroką gamę zabiegó wykorzystujących działanie lecznicze różnych form energii występujących w naturze. Obecnie stosuję się ultradźwięki i lampę Solux.