Powrót

RadaMieszkanek

Rada Mieszkanek

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek. Bezpośredni nadzór nad Radą sprawuje pracownik socjalny, który organizuje spotkania i sporządza protokoły z tych spotkań.

Mieszkanki spotykają się przynajmniej raz w miesiącu. Na zebraniach przedstawiają swoje propozycje i wnioski odnośnie żywienia, obchodzenia imienin, organizowania imprez i zabaw. Omawiane są wszystkie sprawy, które interesują Panie. Na spotkania Rady Mieszkanek zapraszani mogą być inni pracownicy. Wnioski i propozycje zatwierdzane są przez Radę Mieszkanek i Dyrektora Domu.

Skład Rady Mieszkanek:
Przewodnicząca - Barbara Walczyńska
Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Szumilas

Członkinie:
Barbara Nycz
Beata Marciniak-Pieszur
Laura Krzemińska 
Monika Gorczyca