Powrót

RadaMieszkanek

Rada Mieszkanek

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek. BezpoÅ›redni nadzór nad RadÄ… sprawuje pracownik socjalny, który organizuje spotkania i sporzÄ…dza protokoÅ‚y z tych spotkaÅ„.

Mieszkanki spotykajÄ… siÄ™ przynajmniej raz w miesiÄ…cu. Na zebraniach przedstawiajÄ… swoje propozycje i wnioski odnoÅ›nie żywienia, obchodzenia imienin, organizowania imprez i zabaw. Omawiane sÄ… wszystkie sprawy, które interesujÄ… Panie. Na spotkania Rady Mieszkanek zapraszani mogÄ… być inni pracownicy. Wnioski i propozycje zatwierdzane sÄ… przez RadÄ™ Mieszkanek i Dyrektora Domu.

Skład Rady Mieszkanek:
Przewodnicząca - Barbara Walczyńska
Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Szumilas

Członkinie:
Barbara Nycz
Beata Marciniak-Pieszur
Laura KrzemiÅ„ska 
Monika Gorczyca