Powrót

ZespółMargaretki

Zespół "Margaretki" działa w Domu Pomocy Społecznej w Słupi od 1995r

                   
Zespół Margeretki, kóry tworzą Mieszkanki naszego Domu składa się z 10 osób, które aktywnie uczestniczą w różnych występach artystycznych przygotowywanych wspólnie z  pracownikiem kulturalno-oświatowym i pracownikiem socjalnym. Równiez pozostałe panie - w ramach terapii zajęciowej - pomagają w przygotownaiu strojów, rekwizytów i innych niezbędnych rzeczy uzupełniających przedstawienia.
Podczas zajęć  Panie realizują sie w przygotowaniu montaży słowno-muzycznych, skeczy, scenek humorystycznych, różnorodnych przedstawień i pantomim. Bardzo lubią śpiewać i z każdym rokiem poszerzają swój repertuar.

Zespół wystepuje na terenie Domu podczas Świąt, okazjonalnych uroczystości. Śpiew, poezja, występy i zabawy urozmaicają życie naszym Mieszkankom, pobudzają do aktywności, sprzyjają integracji oraz wypełniają im czas wolny.

Staramy się aktywnie uczestniczyć w najbliższym środowisku, stąd udział w odpustach i uroczystościach parafialnych,  w Przeglądzie Kolęd Zapomnianych w Ratajach, spotkania z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym  oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie
Mieszkanki reprezentują swój  Dom na wielu organizowanych przeglądach, konkursach i festiwalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które są organizowane zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego oraz poza nim, np. w Staszowie, Tuchowie, Dąbrowie Górniczej. Mieszkanki zawsze starają się jak najlepiej przygotować do występów, pilnie uczestniczą w próbach, aby nie ulec aktorskiej tremie. Nagrodą za włożony trud są oklaski, radość i zadowolenie widowni.