NaszAdres

Adres:
Kod pocztowy:
Telefon:
Fax:
Administracja:
Pracownik socjalny:
Zaopatrzenie:
Słupia 91
28-133 Pacanów
+48 41 376-54-13
wew. 22
wew. 21
wew. 24
wew. 11
E-Mail:dpsslupia@albertynki.pl

MapaDojazdu

Mo??na wspomóc nasz Dom przeznaczaj?c darowizn? na konto Domu Pomocy Spo??ecznej w S??upi
Bank Pekao SA 33 1240 4416 1111 0000 4956 6141


Poka?? Dom Pomocy Spo??ecznej w S??upi na wi????kszej mapie

FormularzKontaktowy

Imię:
E-mail:
Treść:
Wyślij Wyczyść