Imprezy2013

Sylwester

31 grudnia 2013 r w naszym Domu odby??a si? pota??cówka sylwestrowa. Tego dnia ??egnali??my Stary i powitali??my Nowy Rok 2014.  Zobacz więcej

Wigilia

 Wigilia i ??wi?ta Bo??ego Narodzenia Zobacz więcej

Spotkanie

16.12.2013 r. po raz kolejny go??cili??my w naszym Domu uczniów Zespo??u Szkó?? Technicznych i Ogólnokszta??c?cych im. Kazimierza Wielkiego z Buska – Zdroju. wraz z pedagogami i kapelanem. Zobacz więcej

Wyr????nienia

22 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w Sali Kinowej Buskiego Samorz?dowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju  odby??a si? uroczysto??? obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.  Zobacz więcej

Narodzenie

W naszym Domu ju?? z pocz?tkiem grudnia rozpocz?li??my przygotowania do ??wi?t Bo??ego Narodzenia.  Zobacz więcej

Pacanowianie

 W ??rod?  11 grudnia 2013r. na zaproszenie mieszka??ców Domu Pomocy Spo??ecznej w S??upi go??ci?? zespó?? ludowy „Pacanowianie” z Pacanowa, który zaprezentowa?? szereg pie??ni ludowych i biesiadnych. Zobacz więcej

Imieniny

Dnia 09.12.2013 roku uroczy??cie ??wi?towali??my imieniny mieszkanek naszego Domu, które swoje imieniny obchodz? w grudniu. Zobacz więcej

Miko??aj

5 grudnia mieszkanki naszego Domu w asy??cie dwóch  anio??ków i oczywi??cie reniferów odwiedzi?? ??w. Miko??aj, aby osobi??cie wr?czy? im ??wi?teczne upominki Zobacz więcej

Integracja

30.11.2013 r. pracownicy naszego Domu na czele z S. Dyrektor spotkali si? na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.  Zobacz więcej

Zabawa

28 listopada 2013 r. odby??a si?  w naszym Domu zabawa andrzejkowa.   Zobacz więcej

Imieniny

12.11.2013 r.
Imieniny Siostry Renaty

 

Zobacz więcej

Pracownicy

21.11.2013 r.
Dzie?? Pracownika Socjalnego.

 

Zobacz więcej

Zdrowie

18.11.2013 r.
Prelekcja „Zdrowe od??ywianie”
Zobacz więcej

Pi??karzyki

14.11.2013 r.
I Mistrzostwa Województwa ??wi?tokrzyskiego Osób Niepe??nosprawnych w Pi??ce Sto??owej – Pi??karzyki Gnojno 2013 r. 
Zobacz więcej

Celinka

07.11.2013 r. obchodzi??ysmy Imieniny naszej mieszkanki Celinki Zobacz więcej

Zaduszki

04.11.2013 r. odby??o si? spotkanie zaduszkowe po??wi?cone pami?ci tych co odeszli... Zobacz więcej

Harcerze

 25.10.2013 r. Harcerze z Buska Zdroju zorganizowali naszym mieszkankom mi??? zabaw? Zobacz więcej

Go??cie

24.10.2013 r. Odwiedzili nas Go??cie z Buska Zdroju z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej Zobacz więcej

Chmielnik

 XI Wojewódzki Przegl?d Artystyczny Osób Niepe??nosprawnych - Chmielnik 2013  Zobacz więcej

Imieniny

 Pa??dziernikowe solenizantki Zobacz więcej

Kapusta

 Kiszenie kapusty w naszym Domu Zobacz więcej

Piekosz??w

30.09. – 07.10.2013 r.
Turnus rehabilitacyjny w Piekoszowie
Zobacz więcej

Boccio

30.09.2013 r. IV Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób Niepe??nosprawnych w Pi??czowie.  Zobacz więcej

Zabawa

 Zabawa u naszych przyjació?? w ?agiewnikach 18.09.2013r. Zobacz więcej

Bochnia

 Wycieczka do Kopalni soli w Bochni w dniu 17.09.2013 r. Zobacz więcej

Lato

 ??egnanie gor?cego lata... Zobacz więcej

Odpust

 Odpust i do??ynki parafialne w Pacanowie... Zobacz więcej

Wykopki

 Nasze wykopki... Zobacz więcej

Tenis

 Turniej tenisa sto??owego w ?agiewnikach Zobacz więcej

Pota??c??wka

 W sierpniowe przedpo??udnie odby??a si? pota??cówka w rytmach radosnej muzyki Zobacz więcej

Po??egnanie

 Pozegnanie s. Emanueli Zobacz więcej

Liche??

  Zobacz więcej

Imieniny

 Imieniny ks. kapelana Jerzego. Zobacz więcej

ZjazdRodzin

 Zjazd Rodzin 29.06.2013 r. Zobacz więcej

Sob??tki

 Spotkanie nad zalewem w Solcu Zdroju 20.06.2013 r Zobacz więcej

Ogr??d

 Aran??acja naszego ogródka. Zobacz więcej

Imieniny

Imienyny naszych czerwcowych solenizantek Zobacz więcej

Matka

 Dzie?? Matki 28.05.2013 r. Zobacz więcej

Sport

  Zobacz więcej

Ewakuacja

 Ewakuacja w naszym Domu Zobacz więcej

Taniec

 I Wojewódzi turniej ta??ca sportowego Zobacz więcej

Wielkanoc2013

 Wielkanoc u nas Zobacz więcej

Wiosna

 I dzie?? wiosny Zobacz więcej

Pacanowianie

 Z okazji dnia kobiet 08.03.2013 r. odwiedzili nas "Pacanowianie" Zobacz więcej

Rekolekcje

 Rekolekcje Wielkopostne w naszym Domu w dniach 23-15.02.2012 r. Zobacz więcej

Karnawa??

 Zabawa karnawa??owa 08.02.2013 r. Zobacz więcej

Pincz??w

 Zabawa w Pinczowie z udzia??em naszych mieszkanek Zobacz więcej

Tuch??w

 Wyst?p w Tuchowie na przegl?dzie zespo??ów 25.01.2013 r. Zobacz więcej

Go??cie

 Go??cinne kol?dowanie z udzia??em mieszka??ców z Rataj 23.01.2013 r. Zobacz więcej

Kol?dowanie

 Kol?dujmy Wszyscy wraz 17.01.2013 r. Zobacz więcej

Imieniny

 Imieniny solenizantek styczniowych Zobacz więcej

Kol?dowanie

 Kol?dowanie w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie 06.01.2013 Zobacz więcej

Kol?da

 Wizyta duszpasterska w naszym Domu Zobacz więcej

Zima2013

 Zima wokó?? naszego Domu Zobacz więcej