Imprezy2015

Imieniny

 23.04.2015 r. - radosne spotkanie z okazji Dnia Imienin Ksi?dza Kapelana Jerzego. Zobacz więcej

Wolontariusze

 18.04.2015 r. sobotnie przedpo??udnie - jako pota??cówka z wolontariuszami ze Szczucina Zobacz więcej

Imieniny

15.04.2015 r. Imieniny solenizantek kwietniowych
 
Zobacz więcej

Pielgrzymka

 13.04.2015 r. wspólne pielgrzymowanie Zobacz więcej

Misterium

 29.03.2015 r. wieczorem Mieszkanki prze??ywa??y Misterium M?ki Pa??skiej w Szczucinie Zobacz więcej

NiedzielaPalmowa

29.03.2015 r.
Po??wi?cenie przygotowanej palmy wielkanocnej 
Zobacz więcej

WitamyWiosn?

 20.03.2015 r. topienie Marzanny i witanie wiosny Zobacz więcej

SpotkanieZm??odzie???

 13.03.2015 r. sympatyczne spotkanie  z m??odzie??? z  Buska-Zdroju Zobacz więcej

Imieniny

12.03.2015 r. spotkanie imieninowe przy s??odko??ciach  Zobacz więcej

ZawodyPersonelu

 20.02.2015 r. rozgrywki personelów DPS w pi??k? siatkow? Zobacz więcej

OstatkiDomowe

 17.02.2015 r. ostatnie ta??ce kanawa??owe w Domu Zobacz więcej

Dzie??Kobiet

 9.03.2015 r. weso??e i sportowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet Zobacz więcej

Rekolekcje

 27-28.02.2015 r. - czas prze??ywania rekolekcji wielkopostnych Zobacz więcej

Karnawa??2015

 12.02.2015 r. to szalona zabawa karnawa??owa z naszymi przyjació??mi z ?agiewnik i Gnojna Zobacz więcej

Zabawa

11.02.2015 r. mieszkanki bawi??y si? karnawa??owo w DPS w Ratajach  Zobacz więcej

Dzieci

 10.02.2015 r. - dzieci z Pacanowa ta??czy??y dla Mieszkanek Zobacz więcej

Imieniny

 4.02.2015 - wspólne ??wi?towanie Dnia Imienin s. Agaty, Dyrektora Domu Zobacz więcej

WizytaKs.Biskupa

3.02.2015 r. - bardzo mi??a wiyzta Ksi?dza Biskupa Antoniego D??ugosza w naszym Domu  Zobacz więcej

Jase??ka

 28.01.2015 r. Przedstawienie jase??kowe i wspólne kol?dowanie Zobacz więcej