AktorzyZKrakowa

Listopad 092012

09.11.2012
Wyst?p aktorów z Krakowa
"Zaczarowany m??ynek"
 
 Po raz kolejny nasz Dom odwiedzili aktorzy z Teatru ART.-RE z Krakowa, którzy wyst?pili z przedstawieniem  
pt. "Zaczarowany M??ynek". Mieszkanki ogl?da??y bajk? z wielkim zaciekawieniem. Nasze panie ch?tnie wspó??pracowa??y z aktorami, którzy umiej?tnie prowadzili dialog z mieszkankami z wykorzystaniem zabawy. Panie spontanicznie reagowa??y na zaproszenia do wspólnej zabawy. Wyst?p nagrodzono gromkimi brawami.
 

000000

BRAK WOLNYCH MIEJSC

DOM NIE DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI
 

Czytaj więcej

000000

Wróżby

30.11.2016 r.
Wróżby andrzejkoweCzytaj więcej

Styczeń 022012

Wizyta duszpasterska 2012

02.01.2012 r.
Wizyta duszpasterska w Domu Pomocy Spo??ecznej prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w S??upi 91


 


Czytaj więcej

Styczeń 162012

Jonasz


16.01.2012 r.

 

Spektakl „JONASZ” w wykonaniu aktorów z Krakowa.

zajawka

Czytaj więcej

Styczeń 202012

Imieniny


20.01.2012 r.

 

Imieniny mieszkanek
Styczniowe solenizantki: Genowefa, Agnieszka.


Czytaj więcej

Styczeń 212012

Spotkanie z kol?d?

21.01.2012 r.
SPOTKANIE Z KOL?D? – wyst?p dzieci i m??odzie??y z Ogniska Muzycznego w Busku-Zdroju.


Czytaj więcej

Styczeń 262012

Tuch??w

26.01.2012 r.
Wyjazd do Tuchowa na XVIII Przegl?d Zespo??ów Kol?dniczych.


Czytaj więcej

Styczeń 272012

Kozio??ek niemato??ek

27.01.2012 r.
Przedstawienie „Kozio??ek niemato??ek” w wykonaniu aktorów Teatru „ART. – RE” z Krakowa.


Czytaj więcej

Styczeń 292012

I Gminny Przegl?d w Ratajach S??upskich

29.01.2012 r.
I gminny porzegl?d kol?d zapomnianych w Ratajach

 


Czytaj więcej

Luty 142012

Zabawa

14.02.2012 r.
Zabawa karnawa??owo - walentynkowa w nas w Domu.


Czytaj więcej

Luty 152012

Kol?dujmy wszyscy wraz

15.02.2012 r.
Wspólne kol?dowanie w Ko??skich „Kol?dujmy Wszyscy Wraz”.


Czytaj więcej

Marzec 142012

Rekolekcje Wielkopostne 2012

14.03.-16.03.2012 r.
Rekolekcje Wielkopostne w naszym Domu


 


Czytaj więcej

Kwiecień 172012

ECCE HOMO

17.04.2012 r.
Obraz „ECCE HOMO” w naszym Domu


Czytaj więcej

Kwiecień 232012

Imienieny Ksi?dza kapelana Jerzego

23.04.2012 r.
Uroczysto??? imienin kapelana naszego Domu ks. Jerzego Wójcickiego.


Czytaj więcej

Kwiecień 282012

Wiosna

28.04.2012 r.
„Wiosno, ach wiosno..”
Pota??cówka przy magnetofonie na ??wie??ym powietrzu.


Czytaj więcej

Maj 172012

Maj??wka

17.05.2012 r.
Zabawa majówkowa 


Czytaj więcej

Maj 232012

Ognisko

23.05.2012 r.
Ognisko


Czytaj więcej

Maj 252012

Dzie?? Matki

25.05.2012 r.
„Dzie?? Matki”


Czytaj więcej

Maj 302012

PUMA 2012

30-31.05.2012 r.
Mieszkanki naszego Domu na III Mi?dzynarodowym Przegl?dzie Umiej?tno??ci Artystycznych Domów  Pomocy Spo??ecznych „PUMA 2012”
.


Czytaj więcej

Czerwiec 122012

Domino

12.06.2012 r.
V Turniej „Domino” w Domu Pomocy Spo??ecznej w Brodach


Czytaj więcej

Czerwiec 162012

Zjazd Rodzin

16.06.2012 r.
Zjazd Rodzin – spotkanie z rodzinami naszych mieszkanek


Czytaj więcej

Czerwiec 212012

Sob??tkowe spotkanie

 21.06.2012 r.
III Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem Zborów-Solec 2012.


Czytaj więcej

Lipiec 022012

Go??cie z ??or

 02.07.2012 r.
Go??cinnie w progach naszego Domu dzieci i ich rodzice z miejscowo??ci ??ory – Rowie??.

     

Czytaj więcej

Lipiec 062012

B?d??my razem

 06.07.2012 r.
Integracyjne Spotkanie w Domu Pomocy Spo??ecznej w ?agiewnikach
”B?d??my  razem”.

Czytaj więcej

Lipiec 182012

Ka??k??w - God??w

18.07.2012 r.
V ??wi?tokrzyski Przegl?d Twórczo??ci Artystycznej Niepe??nosprawnych Ka??ków-Godów.
 

Czytaj więcej

Sierpień 292012

Krynica

 29.08.2012 r.

Wycieczka do Krynicy.
 

Czytaj więcej

Sierpień 312012

Tenis sto??owy

 31.08.2012 r.

III Wojewódzki Turniej Tenisa Sto??owego Osób Niepe??nosprawnych  w ?agiewnikach.

Czytaj więcej

Wrzesień 052012

Rataje

 05.09.2012 r.
 Zabawa do??ynkowa w Domu Pomocy Spo??ecnej w Ratajach

 

Czytaj więcej

Wrzesień 142012

Rajd Szyd????w - Cha??cza

14.09.2012 r.

Rajd pieszy mieszka??ców Domów Pomocy Spo??ecznej trasa Szyd??ów – Cha??cza
 

Czytaj więcej

Wrzesień 142012

Do??ynki w Pacanowie

14.09.2012 r.

Do??ynki w parafii Pacanów.
 

Czytaj więcej

Wrzesień 172012

Wczasy w Zakopanem

17 – 24.10.2012 r.

Wczasy w Zakopanem
 

Czytaj więcej

Wrzesień 262012

Po??egnanie Pani Heleny Kordos

 26.09.2012 r.

Po??egnanie pracownika odchodz?cego na emerytur?.
 

Czytaj więcej

Wrzesień 262012

Ognisko i go??cie z Rataj

 26.09.2012 r.

Ognisko na terenie naszego parku z udzia??em zaproszonych mieszka??ców z Domu Pomocy Spo??ecznej z Rataj.

Czytaj więcej

Wrzesień 272012

Wykopki

27.09.2012 r.

Wykopki.

Czytaj więcej

Październik 012012

Spartakiada

 01.10.2012 r.
III Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób Niepe??nosprawnych 

„Pi??czów 2012 r.” 

Czytaj więcej

Październik 122012

Zembrzyce

12-26.10.2012 r.

Turnus rehabilitacyjny w Zembrzycach

Czytaj więcej

Październik 172012

Grzybobranie

17.10.2012 r.

Grzybobranie.

Czytaj więcej

Październik 172012

Nadwi??lanki

 17.10.2012 r.

„Koncert papieski” w wykonaniu zespo??u „Nadwi??lanki”

Czytaj więcej

Październik 182012

Spotkanie z s. Taid?

 18.10.2012 r.

Spotkanie z s.Taid? Lolo – albertynk? pracuj?c? na Syberii.

Czytaj więcej

Październik 192012

Chmielnik

19.10.2012 r.

X ??wi?tokrzyski Przegl?d Artystyczny Osób Niepe??nosprawnych 
         – Chmielnik 2012 r.- 


 

Czytaj więcej

Listopad 012012

Wszystkich ??wi?tych

01.11.2012 r. 

Wszystkich ??wi?tych
 

Czytaj więcej

Listopad 082012

Prelekcja

08.11.2012 r.

Prelekcja na temat „Zasady racjonalnego ??ywienia” 

Czytaj więcej

Listopad 092012

Aktorzy z Krakowa

09.11.2012
Wyst?p aktorów z Krakowa
"Zaczarowany m??ynek"

Czytaj więcej

Listopad 132012

Imieniny

13.11.2012 r.
Imieninowy Koncert ??ycze??


Czytaj więcej

Listopad 212012

??wi?to

21.11.2012 r.
Dzie?? Pracownika Socjalnego

Czytaj więcej

Listopad 272012

Przedszkolaki

27.11.2012 r
Wyst?p przedszkolaków z Pacanowa


Czytaj więcej

Listopad 292012

Andrzejki

29.11.2012 r.
Zabawa andrzejkowa

Czytaj więcej

Grudzień 062012

??wi?ty Miko??aj

06.12.2012 r.
Miko??ajki w naszym Domu


Czytaj więcej

Grudzień 072012

Boccio

07.12.2012 r.
Turniej „BOCCE” w Chmielniku

 


Czytaj więcej

Grudzień 142012

Kino

14.12.2012 r.
Wyjazd do kina – „Bitwa pod Wiedniem”


Czytaj więcej

Grudzień 242012

Wigilia

24.12.2012 r.
Wigilia Bo??ego Narodzenia

Czytaj więcej

Grudzień 292012

Rataje

29.12.2012 r.
II Gminny Przegl?d Kol?d Zapomnianych w Ratajach S??upskich


Czytaj więcej

Grudzień 312012

Sylwester

31.12.2012 r.
„Witaj Nowy Roku...”- SYLWESTER

Czytaj więcej

Styczeń 012013

Kol?da

01.01.2013 r.
Wizyta duszpasterska


Czytaj więcej

Styczeń 062013

Bajkowe kol?dowanie

06.01.2013 r.
„Bajkowe kol?dowanie” w Pacanowie

Czytaj więcej

Styczeń 122013

Rz?ska

12.01.2013 r.
Wspólne kol?dowanie w Rz?sce/Krakowa


Czytaj więcej

Styczeń 152013

Imieniny

15.01.2013 r.
Wspólne imieniny mieszkanek


Czytaj więcej

Styczeń 162013

Ko??skie

16.01.2013 r.
„Kol?dujmy Wszyscy Wraz” - Ko??skie 2013


Czytaj więcej

Styczeń 222013

Jase??ka w naszym Domu

22.01.2013 r.
Jase??ka w naszym Domu.Czytaj więcej

Styczeń 242013

Tuch??w

24.01.2013 r.
XIX Przegl?d Zespo??ów Kol?dniczych Mieszka??ców Domów Pomocy Spo??ecznej w Tuchowie.


Czytaj więcej

Styczeń 302013

Nasza zima

30.01.2013 r.
Nasz Dom w zimowym krajobrazie.

   

Czytaj więcej

Luty 072013

Karnawa??

 

07.02.2013 r.
Zabawa karnawa??owa u nas w Domu


Czytaj więcej

Luty 112013

??wiatowy dzie?? chorego

11.02.2013 r.
??wiatowy Dzie?? Chorego

 


Czytaj więcej

Luty 232013

Rekolekcje wielkopostne

23.02.-25.02.2013 r.
Rekolekcje wielkopostne

Czytaj więcej

Marzec 082013

Dzie?? kobiet

08.03.2013 r.
Dzie?? kobiet

Czytaj więcej

Marzec 212013

I dzie?? wiosny

21.03.2013 r. 

 

Powitanie wiosny


Czytaj więcej

Marzec 222013

Misterium M?ki Pa??skiej

22.03.2013 r.
Misterium M?ki Pa??skiej w wykonaniu mieszkanek

Czytaj więcej

Marzec 312013

Wielkanoc

Wielkanoc 2013


Czytaj więcej

Kwiecień 232013

Imieniny ks. Jerzego

 23.04.2013 r.
Imieniny kapelana naszego Domu 

Czytaj więcej

Kwiecień 252013

Zbor??w

 25.04.2013 r.
I Wojewódzki  Turniej Ta??ca Sportowego Osób Niepe??nosprawnych w Zborowie.

Czytaj więcej

Kwiecień 262013

Ewakuacja

 26.04.2013 r.
?wiczenia Pa??stwowej Stra??y Po??arnej z Buska-Zdroju w Domu Pomocy Spo??ecznej w S??upi.

Czytaj więcej

Kwiecień 302013

Zawody Sportowe

 30.04.2013 r
„Ruch to zdrowie”- aktywizacja ruchowa mieszkanek

Czytaj więcej

Maj 132013

PUMA 2013

13-14 maj 2013 r.
IV Mi?dzynarodowy Przegl?d Umiej?tno??ci Artystycznych DPS „PUMA 2013” w D?browie Górniczej.

Czytaj więcej

Maj 282013

Dzie?? Matki

28.05.2013 r.
Spotkanie z okazji „Dnia Matki”


Czytaj więcej

Maj 312013

Dzie?? Dziecka

31.05.-02.06.2013 r.
XI Festiwal Kultury Dzieci?cej w Pacanowie

Czytaj więcej

Czerwiec 102013

Ogr??d

10.06.-15.06.2013 r.
Miesi?c czerwiec w ogrodzie

Czytaj więcej

Czerwiec 172013

Brat Albert

17.06.2013 r.
Uroczysto??? ??w. Brata Alberta w naszym Domu

Czytaj więcej

Czerwiec 202013

Sob??tki

20.06.2013 r.
IV Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Niepe??nosprawnych Zborów –Solec

Czytaj więcej

Czerwiec 292013

Zjazd Rodzin

29.06.2013
Spotkanie integracyjne z Rodzinami


Czytaj więcej

Lipiec 042013

Lato 2013

Lato 2013

Czytaj więcej

Lipiec 102013

Nasze gospodarstwo

Nasze kaczuszki ...

Czytaj więcej

Lipiec 102013

Ognisko

10.07.2013
Ognisko i wspólna zabawa


Czytaj więcej

Lipiec 242013

Imieniny

24.07.2013 r.
Imieniny mieszkanek

Czytaj więcej

Sierpień 082013

Pota??c??wka

Pota??cówka
08.08.2013 r


Czytaj więcej

Sierpień 222013

Liche??

Pielgrzymka do Lichenia
22-23.08.2013 r.


Czytaj więcej

Sierpień 282013

Po??egnanie

Po??egnaie s. Emanueli
28.08.2013r


Czytaj więcej

Wrzesień 052013

Tenis

 05.09.2013 r.

IV Wojewódzki Turniej Tenisa Sto??owego Osób Niepe??nosprawnych – ?agiewniki 2013 r.

Czytaj więcej

Wrzesień 092013

Wykopki

 09.09.2013 r.
Pora ju?? na wykopki...


Czytaj więcej

Wrzesień 102013

Po??egnanie lata

 10.09.2013 r.
Po??egnanie lata  w naszym Domu

Czytaj więcej

Wrzesień 142013

Odpust w Parafii

14.09.2013 r.
Odpust i do??ynki w Pacanowie

Czytaj więcej

Wrzesień 172013

Wycieczka do Bochni

17.09.2013 r.
Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni.

Czytaj więcej

Wrzesień 182013

Zabawa w ?agiewnikach

18.09.2013 r.
Zabawa taneczna u naszych przyjació??.

Czytaj więcej

Wrzesień 232013

??wi?to b??ogos??awionej Bernardyny

23.09.2013 r.
??wi?to B??. Siostry Bernardyny w naszym Domu.

Czytaj więcej

Wrzesień 262013

Bilard

26.09.2013 r.
I Wojewódzki Turniej w Bilard Osób Niepe??nosprawnych

Czytaj więcej

Wrzesień 272013

Grzybobranie

27.09.2013 r.
Wyjazd na grzybyCzytaj więcej

Wrzesień 302013

Boccio

30.09.2013 r.
IV Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób Niepe??nosprawnych w Pi??czowie. 


Czytaj więcej

Październik 072013

Piekosz??w

30.09. – 07.10.2013 r.
Turnus rehabilitacyjny w Piekoszowie


Czytaj więcej

Październik 092013

Kopalnia

09.10.2013 r
Wycieczka pracowników do Kopalni Soli w Bochni

Czytaj więcej

Październik 102013

Kapusta

10.10.2013 r.
Kiszenie kapusty


Czytaj więcej

Październik 102013

Pa??dziernikowe imieniny

10.10.2013 r.
Pa??dziernikowe solenizantki


Czytaj więcej

Październik 172013

Chmielnik

17.10.2013 r.
XI Wojewódzki Przegl?d Artystyczny Osób Niepe??nosprawnych - Chmielnik 2013


Czytaj więcej

Październik 242013

Jesienna pota??c??wka

 24.10.2013 r.
„Jesienne spotkanie przy muzyce”

Czytaj więcej

Październik 252013

25.10.2013 r.
Integracyjne spotkanie z harcerzami wolontariuszami

Czytaj więcej

Listopad 042013

Zaduszki

04.11.2013 r.
Wspomnienie o tych co odeszli...

Czytaj więcej

Listopad 072013

Imieniny Pani Celinki

07.11.2013 r.
Imieniny mieszkanki naszego Domu

Czytaj więcej

Listopad 122013

Imieniny Siostry Renaty

12.11.2013 r.
Imieniny Siostry Dyrektor

Czytaj więcej

Listopad 142013

14.11.2013 r.
I Mistrzostwa Województwa ??wi?tokrzyskiego Osób Niepe??nosprawnych 
w Pi??ce Sto??owej – Pi??karzyki Gnojno 2013 r

Czytaj więcej

Listopad 182013

Zdrowie

18.11.2013 r.
Prelekcja „Zdrowe od??ywianie”

Czytaj więcej

Listopad 212013

Dzie?? Pracownika Socjalnego

21.11.2013 r.
Dzie?? Pracownika Socjalnego

Czytaj więcej

Listopad 222013

Dzie?? Pracownika Socjalnego w Busku Zdroju

22.11.2013 r.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
w Busku - Zdroju

 

Czytaj więcej

Listopad 282013

Zabawa Andrzejkowa

28.11.2013 r.
Zabawa andrzejkowa

Czytaj więcej

Listopad 302013

Wsp??lne ??wi?towanie

30.11.2013 r.

Spotkanie integracyjne pracowników Domu Pomocy Spo??ecznej w S??upi

Czytaj więcej

Grudzień 052013

??wi?ty Miko??aj

05.12.2013 r.
??wi?ty Miko??aj w naszym Domu

 

Czytaj więcej

Grudzień 092013

Imieniny

09.12.2013 r.
Imieniny mieszkanek.
Grudniowe solenizantki

Czytaj więcej

Grudzień 112013

Pacanowianie

11.12.2013 r.
Zespó?? „Pacanowianie” w naszym Domu

Czytaj więcej

Grudzień 162013

M??odzie?? z Buska Zdroju

16.12.2013 r.
Przed??wi?teczna wizyta

Czytaj więcej

Grudzień 242013

Niezapomniane chwile...

Wigilia i ??wi?ta Bo??ego Narodzenia

Czytaj więcej

Grudzień 312013

Po??egnanie 2013 roku!

31.12.2013 r.
Sylwester 2013

Czytaj więcej

Grudzień 312013

Hej kol?da...

 Nasza szopka

Czytaj więcej

Styczeń 012014

Kol?da

01.01.2014 r.
Wizyta duszpasterska

Czytaj więcej

Styczeń 042014

Rataje

04.01.2014 r.
Przegl?d Kol?d Zapomnianych


Czytaj więcej

Styczeń 062014

Objawienie Pa??skie

06.01.2014 r.
??wi?to Trzech Króli


Czytaj więcej

Styczeń 302014

30.01.2014 r.
„Dzieci? nam si? narodzi??o...” - jase??ka

Czytaj więcej

Styczeń 312014

Jase??ka

31.01.2014 r.
Jase??ka w Przedszkolu Nr 1 w Szczucinie

Czytaj więcej

Luty 112014

11.02.2014 r.
??wiatowy Dzie?? Chorego

Czytaj więcej

Luty 122014

Karnawa??

12.02.2014 r.
Czas na zabaw?.... 

Czytaj więcej

Luty 132014

Jubileusz

13.02.2014 r.
Uroczysto??ci obchodów 20-lecia WTZ w Gnojnie

Czytaj więcej

Luty 192014

Solenizantki

19.02.2014 r.
??wi?tujemy imieniny

Czytaj więcej

Luty 192014

Pierogomania

19.02.2014 r.
Lepimy pierogi...

Czytaj więcej

Luty 202014

U s?siad??w ...

20.02.2014 r.
Zabawa karnawa??owa u naszych przyjació??


Czytaj więcej

Luty 272014

Zabawa

27.02,2014 r.
Bawimy si? w DPS w Gnojnie

Czytaj więcej

Luty 272014

T??usty czwartek

27.02.2014 r.
Ostatki... ??egnamy karnawa??!

Czytaj więcej

Marzec 052014

05.03.2014 r.
Wielki Post

 

Czytaj więcej

Marzec 102014

Wszystkiego najlepszego...

10.03.2014 r.
??wi?tujemy Dzie?? Kobiet

Czytaj więcej

Marzec 212014

Rekolekcje

21-23.03.2014 r.
Rekolekcje Wielkopostne w naszym Domu.

 

 

Czytaj więcej

Marzec 212014

21.03.2014 r.
Witamy wiosn?... 


Czytaj więcej

Marzec 242014

Wizytacja

24.03.2014 r.

Ksi?dz Biskup odwiedzi?? nasz Domu w S??upi


Czytaj więcej

Kwiecień 022014

JPII

02.04.2014 r.
Wspomnienie Ojca ??wi?tego -  pami?tamy...        
               
                                         

Czytaj więcej

Kwiecień 082014

Wielkanocne inspiracje

08.04.2014 r.
A Wielkanoc tu??, tu??...

Czytaj więcej

Kwiecień 102014

Imieniny

10.04.2014 r.
??wi?tujemy imieniny

Czytaj więcej

Kwiecień 112014

Kt??ry?? za nas cierpia?? rany...

11.04.2014 r.
Misterium M?ki Pa??skiej – „W Twoje r?ce...”

 

Czytaj więcej

Kwiecień 202014

B??ogos??awionych ??wi?t

20.04.2014 r 
Zmartwychwstanie

Czytaj więcej

Kwiecień 212014

20-21.04.2014 r.
??wi?te Triduum Paschalne i ??wi?ta Wielkanocne

 

Czytaj więcej

Kwiecień 232014

Imieniny

23.04.2014 r.
Imieniny kapelana Domu ks. Jerzego

Czytaj więcej

Maj 072014

Emerytura

07.05.2014
Po??egnanie p. Józi

Czytaj więcej

Maj 152014

Solenizantki

15.05.2014 r.
??wi?tujemy imieniny majowych solenizantek

Czytaj więcej

Maj 222014

Ognisko

22.05.2014 r.
Impreza plenerowa w naszym parku

Czytaj więcej

Maj 232014

ZHP

23.05.2014r.
Harcerze z Buska – Zdroju.

 

Czytaj więcej

Maj 262014

26.05.2014 r.
??wi?to „Dnia Matki”


Czytaj więcej

Czerwiec 072014

Spotkanie integracyjne

07.06.2014 r.

Zjazd Rodzin w naszym Domu

 

Czytaj więcej

Czerwiec 122014

Solenizantki czerwcowe

12.06.2014 r.
??wi?tujemy imieniny

Czytaj więcej

Czerwiec 172014

Po alberty??sku...

17.06.2014 r.
??wi?to Brata Alberta w naszym Domu

Czytaj więcej

Czerwiec 182014

Wianki

18.06.2013 r.
V Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem Zborów –Solec 2014

Czytaj więcej

Czerwiec 192014

19.06.2014 r.
Uroczysto??ci Bo??ego Cia??a w parafii Pacanów

Czytaj więcej

Czerwiec 242014

W przedszkolu

24.06.2014 r.
Integracyjne spotkanie z przedszkolakami z Pacanowa


Czytaj więcej

Czerwiec 262014

W zdrowym ciele ...

26.06.2014 r.
Letnie biesiadowanie na sportowo

Czytaj więcej

Lipiec 092014

Pielgrzymka

09.07.2014 r.
Odwiedzamy Matk? Jasnogórsk? w Cz?stochowie

Czytaj więcej

Lipiec 102014

Imieniny

10.07.2014 r.
??wi?tujemy imieniny

Czytaj więcej

Lipiec 172014

17.07.2014 r.
??luby wieczyste siostry Danieli

Czytaj więcej

Lipiec 262014

Odpust

26.07.2014 r.
Odpust w parafii Pacanów

Czytaj więcej

Lipiec 302014

Pota??c??wka letnia

30.07.2014 r.
Bawimy si?

Czytaj więcej

Lipiec 312014

Solenizantka

31.07.2014 r.
Imieniny siostry Edyty

Czytaj więcej

Sierpień 222014

Zabawa

14.08.2014 r.
Lato, lato .....bawmy si?! 

 

 
Czytaj więcej

Sierpień 252014

Imieniny

19.08.2014 r.
Solenizantki sierpniowe


 

 

Czytaj więcej

Sierpień 302014

Po??egnanie

Po??egnanie
28.08.2014 r
Po??egnanie Sióstr

Czytaj więcej

Wrzesień 042014

Powitanie

 2.09.2014 r.
Witamy Siostry

Czytaj więcej

Wrzesień 072014

Rajd pieszy

5.09.2014 r.
VI ??wi?tokrzyskie Piesze Spotkania osób Niepe??nosprawnych „Szaniec – Grochowiska”.

Czytaj więcej

Wrzesień 112014

Turniej

09.09.2014 r.
VI Wojewódzki Turniej Tenisa Sto??owego Osób Niepe??nosprawnych


Czytaj więcej

Wrzesień 132014

Wykopki

10.09.2014 r.
Czas kopa? i zbiera?....

Czytaj więcej

Wrzesień 152014

Imieniny

11.09.2014 r. 
??wi?tujemy imieniny

Czytaj więcej

Wrzesień 172014

Grzybobranie

12.09.2014 r.
Pora na grzybobranie

Czytaj więcej

Wrzesień 202014

Warsztaty z wiklin?

 13.09.2014 r.
 Zaj?cia  z wiklin?

  

Czytaj więcej

Wrzesień 222014

Wycieczka

16.09.2014 r. 
Poznajemy  okolic?


Czytaj więcej

Wrzesień 262014

W ??wiecie bajki

22.09.2014 r. 
Spotkanie w Europejskim Centrum Bajki

Czytaj więcej

Wrzesień 282014

Lato, lato


Czytaj więcej

Wrzesień 302014

Piknik

30.09.2014 r.
Piknik "Powitanie jesieni" 

Czytaj więcej

Październik 042014

Przegl?d

2-3.10.2014 r.
V Mi?dzynarodowy Przegl?d Umiej?tno??ci Artystycznych
Domów Pomocy spo??ecznej "PUMA 2014"
 

Czytaj więcej

Październik 062014

Spartakiada

3.10.2014 r.
V Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób
Niepe??nosprawnych w Pi??czowie


Czytaj więcej

Październik 092014

Wizyta

06.10.2014 r.
Wizyta Ksi?dza Biskupa Antoniego D??ugosza 

Czytaj więcej

Październik 122014

Pielgrzymka

09.10.2014 r. 
Pielgrzymka do ?agiewnik


Czytaj więcej

Październik 152014

Imieniny si??str

 10.10.2014 r. 
 Imieniny sióstr
 
  

Czytaj więcej

Październik 162014

Turniej

 II Mistrzostwa Województwa ??wi?tokrzyskiego Osób Niepe??nosprawnych w Pi??ce Sto??owej - Pi??karzyki w Gnojnie

 

Czytaj więcej

Październik 182014

Kiszenie kapusty

15.10.2014 r.
Kiszenie kapusty

Czytaj więcej

Październik 202014

Zabawa taneczna

16.10.2014 r.
Zabawa taneczna w ?agiewnikach 

Czytaj więcej

Październik 242014

Cmentarz

22.10.2014 r.
Porz?dkowanie grobów 

Czytaj więcej

Październik 262014

Solenizatki pa??dziernikowe

  23.10.2014 r. 
 ??wi?tujemy imieniny
 

Czytaj więcej

Październik 292014

Wyst?py w Chmielniku

24.10.2014 r.
XII Wojewódzki Przegl?d Artystyczny Osób Niepe??nosprawnych - Chmielnik 2014  

Czytaj więcej

Listopad 102014

Pobyt na turnusie

Wyjazd
13-27.10.2014 r.
Pobyt na turnusie aktywizuj?cym


Czytaj więcej

Listopad 122014

Kulinoterapia

 29.10.2014 r.
Terapia kulinarna
 

Czytaj więcej

Listopad 142014

Wspominamy

04.11.2014 r.
Wspominamy zmar??e Mieszkanki 


.

Czytaj więcej

Listopad 162014

Turniej ta??ca

 06.11.2014 r.
 II Wojewódzki Turniej Ta??ca Sportowego
 

Czytaj więcej

Listopad 182014

Savoir-vivvre

14.11.2014 r. 
Lekcja savoir-vivre


Czytaj więcej

Listopad 202014

Wybory

16.11.2014 r.
Wybory samorz?dowe 2014
 

Czytaj więcej

Listopad 212014

Andrzejki

18.11.2014 r. 
Zabawa andrzejkowa


Czytaj więcej

Listopad 222014

Dzie?? Pracownika Socjalnego

20.11.2014 r.
??wi?tujemy wszyscy razem


Czytaj więcej

Listopad 242014

Spotkanie w Busku

24.11.2014 r.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Busku-Zdroju 


Czytaj więcej

Listopad 242014

Spotkanie w Busku

24.11.2014 r.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Busku-Zdroju 


Czytaj więcej

Listopad 262014

Andrzejki w Domu

 26.11.2014 r.
 Andrzejki w Domu

 

Czytaj więcej

Listopad 272014

Wyjazd do teatru

 27.11.2014 r.
 Wyjazd do teatru
 
 

Czytaj więcej

Grudzień 082014

Miko??aj

 06.12.2014 r. 
Miko??ajki w naszym Domu

Czytaj więcej

Grudzień 122014

Imieniny

11.12.2014 r.
Solenizantki grudniowe

Czytaj więcej

Grudzień 142014

Turniej

12.12.2014 r.
V Wojewódzki Turniej Bocce Osób Niepe??nosprawnych  - Chmielnik 2014

Czytaj więcej

Grudzień 162014

Wizyta

16.12.2014 r.
Wizyta m??odzie??y

Czytaj więcej

Grudzień 192014

Id? ??wi?ta

  19.12.2014 r. 
 Id? ??wi?ta.....
 
  

Czytaj więcej

Grudzień 272014

??wi?ta

25-26.12.2014 r.
??wi?towanie


Czytaj więcej

Grudzień 302014

Pokaz

 30.12.2014 r.
 Metody zdrowego od??ywiania
 

Czytaj więcej

Grudzień 312014

Sylwester 2014

 31.12.2014 r.
 Tradycyjne spotkanie sylwestrowe
 

Czytaj więcej

Styczeń 042015

Kol?da

03.01.2015 r.
Kol?da w naszym Domu

Czytaj więcej

Styczeń 062015

Przegl?d

04.01.2015 r.
IV Gminny Przegl?d Kol?d Zapomnianych


Czytaj więcej

Styczeń 162015

Imieniny

 14.01.2015 r. 
Styczniowe Solenizantki
 

Czytaj więcej

Styczeń 202015

Wyst?p

18.01.2015 r. 
Wyst?p grupy wokalnej "VOX"


Czytaj więcej

Styczeń 222015

??wi?to Babci

21.01.2015 r. 
??wi?tujemy Dzie?? Babci
 

Czytaj więcej

Styczeń 302015

Kol?dowanie

 28.01.2015 r.
Hej kol?da, kol?da


Czytaj więcej

Luty 012015

Karnawa??

 29.01.2015 r.
Zabawa karnawa??owa w ?agiewnikach

Czytaj więcej

Luty 032015

Wizyta

 03.02.2015 r.
 Wizyta Ksi?dza Biskupa D??ugosza
  

Czytaj więcej

Luty 052015

Imieniny

04.02.2015 r.
Imieniny Siostry Dyrektor 


  

Czytaj więcej

Luty 052015

Zabawa w Gnojnie

 05.02.2015 r.
Zabawa karnawa??owa u przyjació?? w Gnojnie

Czytaj więcej

Luty 062015

Spotkanie z dzie?mi

06.02.2015 r. 
Jase??ka w Przedszkolu  Nr 1 w Szczucinie

Czytaj więcej

Luty 102015

Spotkanie z dzie?mi

10.02.2015 r.
Dzieci ta??cz? dla mieszkanek

Czytaj więcej

Luty 112015

Ta??ce w Ratajach

11.02.2015 r.
Pota??cówka "ostatkowa" w DPS  w Ratajach


Czytaj więcej

Luty 122015

Karnawa?? 2015

12.02.2015 r.
Zabawa karnawa??owo-walentynkowa


Czytaj więcej

Luty 172015

Ostatki domowe

 17.02.2015 r.
 ??egnamy karnawa?? 
 

Czytaj więcej

Luty 202015

Zawody personelu

20.02.2015 r.
IV Turniej Pi??ki Siatkowej Pracowników DPS

Czytaj więcej

Luty 282015

Rekolekcje

 27-28.02. 2015 r. 
 Rekolekcje Wielkopostne
  

Czytaj więcej

Marzec 082015

Dzie?? Kobiet

09.03.2015 r.
Dzie?? Kobiet na weso??o i sportowo

 

Czytaj więcej

Marzec 112015

Wyst?p w Staszowie

11.03.2015 r.
XIII Festiwal Dzia??a?? Artystycznych Osób Niepe??nosprawnych w Staszowie

Czytaj więcej

Marzec 122015

Imieniny

 12.03.2015 r.
 Imieniny marcowe
I 

Czytaj więcej

Marzec 132015

Wizyta m??odzie??y

  13.03.2015 r.
 Harcerze z Buska -Zdroju ??piewaj? dla mieszkanek

 

Czytaj więcej

Marzec 202015

Topienie Marzanny

  20.03.2015 r. 
 Witamy wiosn?!
 
  

Czytaj więcej

Marzec 212015

Wolontariusze ze Szczucina

  21.03.2015 r.
 Spotkanie z wolontariuszami ze Szczucina
 

Czytaj więcej

Marzec 292015

Niedziela Palmowa

  29.03.2015 r.
 Niedziela Palmowa

Czytaj więcej

Marzec 302015

MIsterium

 29.03.2015 r.
 Misterium w Szczucinie
 

Czytaj więcej

Kwiecień 062015

Wielkanoc 2015

 05-06.04.2015 r.
 Wielkanoc 2015
  
  

Czytaj więcej

Kwiecień 132015

Pielgrzymka

 13.04.2015 r. 
 Wspólne pielgrzymowanie
 

Czytaj więcej

Kwiecień 152015

Imieniny

 15.04.2015 r. 
 Spotkanie imieninowe 
 

Czytaj więcej

Kwiecień 182015

Wolontariusze

 18.04.2015 r.
 Pota??cówka z wolontariuszami
 

Czytaj więcej

Kwiecień 212015

Odpoczywamy

 21.04.2015 r.
Odpoczywamy
 

Czytaj więcej

Kwiecień 232015

Imieniny

23.04.2015 r.
Imieniny ksi?dza Kapelana Jerzego 

Czytaj więcej

Kwiecień 282015

Cyrk

28.04.2015 r.
Wizyta w Cyrku "Pomponi"

Czytaj więcej

Maj 072015

Imieniny

07.05.2015 r.
??wi?tujemy imieniny
 

Czytaj więcej

Maj 102015

Wybory

10.05.2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

Czytaj więcej

Maj 122015

Jubileusz

12.05.2015 r.
Jubileusz 25-lecia ??lubów Zakonnych Siostry Edwiny.

Czytaj więcej

Maj 192015

Maj??wka

19.05.2015 r.
Nabo??e??stwo majowe na ??wie??ym powietrzu

Czytaj więcej

Maj 262015

Dzie?? Matki

26.05.2015 r.
Dzie?? Matki


Czytaj więcej

Maj 282015

Maj??wka

28.05.2015 r.
Taneczna Majówka


 

Czytaj więcej

Maj 292015

W Sandomierzu

29.05.2015 r.
Wycieczka do Sandomierza


 

Czytaj więcej

Czerwiec 012015

Spotkanie w Gnojnie

  01.06.2015 r.
"Dzie?? Dziecka" u naszych przyjació?? w Gnojnie

  

Czytaj więcej

Czerwiec 032015

Imieniny Ks. Proboszcza

03.06.2015 r.
??wi?tujemy imieniny Ksi?dza Proboszcza


Czytaj więcej

Czerwiec 072015

Festiwal Kultury Dzieici?cej

05-07.06.2015 r.
XII Mi?dzynarodowy Festiwal Kultury Dzieci?cej w Pacanowie


Czytaj więcej

Czerwiec 102015

Imieniny miesi?ca

10.06.2015 r.
Imieniny w naszym DomuCzytaj więcej

Czerwiec 122015

Spotkanie z przedszkolakami

12.06.2015 r.
Bajka dla przedszkolaków w PacanowieCzytaj więcej

Czerwiec 152015

Imieniny

15.06.2015 r.
Imieniny Siostry AntoniCzytaj więcej

Czerwiec 202015

Zjazd Rodzin

20.06.2015 r.
Zjazd Rodzin MieszkanekCzytaj więcej

Czerwiec 242015

Spotkanie nad Zalewem

24.06.2015 r.
VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem w Solcu-ZdrojuCzytaj więcej

Lipiec 022015

Przyjemne z po??ytecznym

  02.07.2015 r.
 Przyjemne z po??ytecznym, czyli owocobranie


 

Czytaj więcej

Lipiec 202015

Pomoc wolontariuszy

20.07.2015 r.
Wolontariusze w naszym DomuCzytaj więcej

Lipiec 212015

Wyjazd do Lichenia

20.07.2015 r.
Wyjazd do LicheniaCzytaj więcej

Lipiec 232015

Bawimy sie przy grillu

21.07.2015 r.
Bawimy si? przy grilluCzytaj więcej

Sierpień 032015

Spacerek

3.08.2015 r.
Spacerkiem do PacanowaCzytaj więcej

Sierpień 132015

Imieniny

13.08.2015 r.
Solenizantki sierpniowe


Czytaj więcej

Sierpień 182015

Imieniny S. Edyty

18.08.2015 r.
Imieniny s. EdytyCzytaj więcej

Wrzesień 102015

Turniej

10.09.2015 r.
VI Wojewódzki Turniej Tenisa Sto??owego Osób Niepe??nosprawnych w ?agiewnikach

 

Czytaj więcej

Wrzesień 122015

Rajd

VII ??wi?tokrzyskie Piesze Spotkanie Aktywizuj?ce Osób Niepe??nosprawnych Kaczyn-TrzemosnaCzytaj więcej

Wrzesień 142015

Odpust

14.09.2015
Odpust  w Parafii ??w. Marcina w Pacanowie


Czytaj więcej

Wrzesień 162015

Wizyta Ksi?dza Biskupa

14.09.2015 r.
Wizyta Ksi?dza Biskupa Mariana FlorczykaCzytaj więcej

Wrzesień 182015

Wykopki 2015

15.09.2015 r.
Wykopki ...czas zacz??!Czytaj więcej

Wrzesień 202015

Imieniny wrzesie??

17.09.2015 r.
??wi?tujemy imieniny


Czytaj więcej

Wrzesień 222015

Powitanie jesieni

22.09.2015 r.
A jesie?? ju?? tu??, tu?? .....Czytaj więcej

Wrzesień 262015

Wizyta w ECB

26.09.2015 r.
Weekend Seniora Czytaj więcej

Wrzesień 282015

Koncert

26.09.2015 r.
Koncert Andrzeja Rybi??skiego


Czytaj więcej

Październik 022015

Turniej Boccia

01.10.2015 r.
VI Wojewódzka Mini-Spartakiada w Pi??czowieCzytaj więcej

Październik 042015

PUMA 2015

01-02.10.2015 r.
VI Miedzynarodowy Przegl?d "PUMA 2015"Czytaj więcej

Październik 062015

Wizyta Ks. Biskupa

05.10.2015 r.
Wizyta Ksi?dza Biskupa Antoniego D??ugoszaCzytaj więcej

Październik 082015

Sport to zdrowie

8.10.2015 r.
Razem gramy w siatkówk?


Czytaj więcej

Październik 142015

Imieniny

14.10.2015 r.
??wi?tujemy imieniny Mieszkanek


Czytaj więcej

Październik 152015

Zabawa w ?agiewnikach

15.10.2015 r.
Zabawa u przyjació?? w ?agiewnikach

 Czytaj więcej

Październik 162015

III Mistrzostwa w Pi??ce Sto??owej

16.10.2015 r.
III Mistrzostwa Województwa ??wi?tokrzyskiego Osób Niepe??nosprawnych w Pi??ce Sto??owej-Pi??karzyki


Czytaj więcej

Październik 182015

Jesie?? w naszym parku

18.10.2015 r.
Jesie?? w naszym parkuCzytaj więcej

Październik 202015

Imieniny Si??str

20.10.2015 r.
Imieniny Sióstr


Czytaj więcej

Październik 222015

Chmielnik 2015

22.10.2015 r.
XIII Wojewódzki Przegl?d Artystyczny Osób Niepe??nosprawnych w ChmielnikuCzytaj więcej

Październik 282015

Uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych

28.10.2015 r.
Porz?dkowanie grobów


Czytaj więcej

Październik 292015

Turniej Ta??ca

29.10.2015 r.
III Wojewódzki Turniej Ta??ca Sportowego Osób Niepe??nosprawnychCzytaj więcej

Listopad 032015

Czas wspomnie??

03.11.2015 r.
Czas wspomnie??Czytaj więcej

Listopad 172015

??wi?to Pracownik??w Pomocy Spo??ecznej

17.11.2015 r.
Uroczysto??? w Busku-ZdrojuCzytaj więcej

Listopad 182015

Zabawa w Zborowie

18.11.2015 r.
Bawimy si? u przyjació?? w DPS ZborówCzytaj więcej

Listopad 192015

??wi?to Pracownik??w

19.11.2015 r.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w naszym DomuCzytaj więcej

Listopad 242015

Andrzejki 2015

24.11.2015 r.
Zabawa Andrzejkowa w naszym DomuCzytaj więcej

Grudzień 032015

Imieniny

03.12.2015 r.
Grudniowe SolenizantkiCzytaj więcej

Grudzień 072015

Miko??aj

07.12.2015 r.
Dzie?? ze ??w. Miko??ajem


Czytaj więcej

Grudzień 102015

Turniej Boccia

10.12.2015 r.
VI Wojewódzki Turniej Osób Niepe??nosprawnych w BoccieCzytaj więcej

Grudzień 152015

Przed ??wi?tami

15.12.2015 r.
Przygotowania do ??wi?t Bo??ego NarodzeniaCzytaj więcej

Grudzień 182015

??wi?teczne odwiedziny

18.12.2015 r.
Odwiedziny m??odzie??y z Buska-ZdrojuCzytaj więcej

Grudzień 192015

Odwiedziny

19.12.2015 r.
??wi?teczne ??yczenia od wolontariuszyCzytaj więcej

Grudzień 252015

Czas ??wi?t

25-26.12.2015 r.
??wi?ta Bo??ego NarodzeniaCzytaj więcej

Grudzień 262015

Zwiedzanie szopek

26.12.2015 r.
Pójd??my wszyscy do stajenki
Czytaj więcej

Grudzień 312015

Sylwester

31.12.2015 r.
Zabawa Sylwestrowa
 


Czytaj więcej

Styczeń 022016

Kol?da 2016

01.01.2016 r.
Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Styczeń 032016

W Nowy Rok z pastora??k?

03.01.2016 r.
Przegl?d Kol?dCzytaj więcej

Styczeń 062016

Kol?dowanie

06.01.2016 r.
Chór "Gorce"  w PacanowieCzytaj więcej

Styczeń 072016

Wyjazd do Krakowa

06.01.2016 r.
Sankuarium i Jase??ka

 Czytaj więcej

Styczeń 082016

Kol?dowanie

08.01.2016 r.
Wizyta m??odzie??y z Buska-ZdrojuCzytaj więcej

Styczeń 142016

Karnawa?? 2016

14.01.2016 r.
Karnawa?? trwa...Czytaj więcej

Styczeń 152016

Mali arty??ci

15.01.2016 r.
Wizyta dzieci z PrzedszkolaCzytaj więcej

Styczeń 202016

Kol?dujemy w Tuchowie

20.01.2016 r.
Przegl?d Zespo??ów Kol?dniczychCzytaj więcej

Styczeń 212016

Dzie?? Babci

21.01.2016 r.
Babcia najlepsza na ??wiecieCzytaj więcej

Styczeń 272016

Kol?dujmy wszyscy wraz

27.01.2016 r.
Spotkanie kol?dowe

Czytaj więcej

Styczeń 282016

Muzykowanie

28.01.2016 r.
Wizyta grupy muzycznej
Czytaj więcej

Styczeń 302016

Zabawa w ?agiewnikach

28.01.2016 r.
Karnawa?? u Przyjació??Czytaj więcej

Luty 012016

Wizyta

1.02.2016 r.
Ks. Biskup D??ugosz w naszym DomuCzytaj więcej

Luty 032016

Zabawa w Pi??czowie

3.02.2016 r.
Karnawa??  na wyje??dzieCzytaj więcej

Luty 042016

Ta??ce w Gnojnie

4.02.2016 r.
Karnawa??u ci?g dalszyCzytaj więcej

Luty 062016

Rozgrywki sportowe

6.02.2016 r.
Turniej Pi??ki Siatkowej Pracowników DPSCzytaj więcej

Luty 082016

Imieniny

8.02.2016 r.
Imieniny S. DyrektorCzytaj więcej

Luty 182016

Imieniny

18.02.2016 r.
Solenizantki lutoweCzytaj więcej

Luty 272016

Wyjazd do Igo??omi

27.02.2016 r.
Spotkanie z Bratem AlbertemCzytaj więcej

Luty 282016

Wyjazd do Krakowa

27.02.2016 r.
Misterium M?ki Pa??skiejCzytaj więcej

Marzec 072016

Dzie?? kobiet

07.03.2016 r.
Dzie?? Kobiet na weso??oCzytaj więcej

Marzec 082016

Imieniny

07.03.2016 r.
Solenizantki marcoweCzytaj więcej

Marzec 102016

Rekolekcje

8-9.03.2016 r.
Rekolekcje WielkopostneCzytaj więcej

Marzec 182016

Misterium M?ki Pa??skiej

18.03.2016 r.
"W Twoje r?ce..."Czytaj więcej

Marzec 202016

Niedziela Palmowa

20.03.2016 r.
Tradycja palmCzytaj więcej

Marzec 212016

Spacer

21.03.2016 r.
Wiosna... i jej pierwszy dzie??Czytaj więcej

Marzec 222016

??yczenia

21.03.2016 r.
??wi?teczne ??yczenia od wolontariuszy


 

Czytaj więcej

Marzec 242016

Przed ??wi?tami

24.03.2016 r.
Przystrajanie DomuCzytaj więcej

Marzec 282016

??wi?towanie

27-28.03.2016 r.
Czas ??wi?t WielkanocnychCzytaj więcej

Kwiecień 072016

Imieniny

07.04.2016 r.
Imieniny MieszkanekCzytaj więcej

Kwiecień 142016

Spacer

14.04.2016 r.
Wiosenny spacerCzytaj więcej

Kwiecień 212016

Imieniny

21.04.2016 r.
Imieniny Ksi?dza KapelanaCzytaj więcej

Maj 022016

Rocznica

02.05.2016 r.
Rocznica kanonizacjiCzytaj więcej

Maj 032016

Wyj??cie do ECB

02.05.2016 r.
Literacka majówka w ECBCzytaj więcej

Maj 042016

Wyst?p w Staszowie

04.05.2016 r.
XIV Festiwal Dzia??a?? Artystycznych Osób Niepe??nosprawnychCzytaj więcej

Maj 062016

Konsonans

05.05.2016 r.
Rozśpiewana majówkaCzytaj więcej

Maj 122016

Wyjazd

12.05.2016 r.
Wycieczka do KrajnaCzytaj więcej

Maj 192016

Imieniny

19.05.2016 r.
Solenizantki majoweCzytaj więcej

Maj 252016

Nabożeństwo

25.05.2016 r.
Majówka pod FigurkąCzytaj więcej

Maj 312016

Zabawa

31.05.2016 r.
Wesoła MajóweczkaCzytaj więcej

Czerwiec 032016

Jubileusz i imieniny

03.06.2016 r.
Podwójna uroczystośćCzytaj więcej

Czerwiec 102016

Zajecia

10.06.2016 r.
Ruch to zdrowieCzytaj więcej

Czerwiec 172016

Imieniny

17.06.2016 r.
Świętujemy imieniny MieszkanekCzytaj więcej

Czerwiec 222016

Spotkanie w Solcu

22.06.2016 r.
VII Sobótkowe Spotkanie IntegracyjneCzytaj więcej

Czerwiec 282016

potańcówka

28.06.2016 r.
Lato, lato...Czytaj więcej

Czerwiec 292016

Spotkanie zespołu

29.06.2016 r.
Miłe spotkanie przy kawieCzytaj więcej

Czerwiec 302016

Występ

30.06.2016 r.
Zespół "Pacanowianie"Czytaj więcej

Lipiec 192016

Imieniny

19.07.2016 r.
Solenizantki LipcoweCzytaj więcej

Lipiec 212016

Wyjazd

21.07.2016 r.
Pierwszy wypad do lasuCzytaj więcej

Lipiec 262016

Odpust

26.07.2016 r.
Odpust w naszej ParafiiCzytaj więcej

Lipiec 302016

Lato

30.07.2016 r.
Korzystamy z uroków lataCzytaj więcej

Sierpień 042016

Nagrywanie

04.08.2016 r.
Wizyta w studio nagrań
Czytaj więcej

Sierpień 112016

Wycieczka

11.08.2016 r.
Na kamedulskim szlakuCzytaj więcej

Sierpień 162016

Imieniny s. Edyty

16.08.2016 r.
Imieniny s. EdytyCzytaj więcej

Sierpień 242016

Spacer

24.08.2016 r.
Spacer do PacanowaCzytaj więcej

Sierpień 302016

Dożynki

30.08.2016 r.
Zabawa dożynkowa w RatajachCzytaj więcej

Sierpień 312016

Czas pożegnania

31.09.2016 r.
Pożegnanie s. Róży i s. MichaeliCzytaj więcej

Wrzesień 082016

Imieniny

08.09.2016 r.
Świętujemy imieninyCzytaj więcej

Wrzesień 092016

Rajd

09.09.2016 r.
VIII Świętokrzyskie Piesze Spotkania Osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Wrzesień 102016

Zawody sportowe

09.09.2016 r.
VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Wrzesień 172016

Zkazd Rodzin

17.09.2016 r.
Spotkanie z Rodzinami i PrzyjaciółmiCzytaj więcej

Wrzesień 202016

Grill

20.09.2016 r.
Piknik w lesie w MichałowieCzytaj więcej

Wrzesień 212016

Pożegnanie

21.09.2016 r.
Pożegnanie s. EdwinyCzytaj więcej

Wrzesień 222016

Grzybobranie

22.09.2016 r.
Czas na grzyby!Czytaj więcej

Wrzesień 232016

Zawody w Gnojnie

23.09.2016 r.
IV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce Stołowej - PiłkarzykiCzytaj więcej

Wrzesień 272016

Potańcówka

27.09.2016 r.
Potańcówka "Na powitanie jesieni"Czytaj więcej

Wrzesień 282016

Wykopki

28.09.2016 r.
Idziemy na wykopkiCzytaj więcej

Wrzesień 292016

Spartakiada

29.09.2016 r.
VII Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Październik 052016

VII Przegląd PUMA

05.10.2016 r.
VII Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "PUMA 2016"Czytaj więcej

Październik 062016

Kiszenie kapusty

05.10.2016 r.
Kiszenie kapustyCzytaj więcej

Październik 122016

Turniej Tańca

12.10.2016 r.
IV Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Październik 132016

Imieniny

13.10.2016 r.
Spotkanie imieninowe

Czytaj więcej

Październik 182016

Zabawa

18.10.2016 r.
Spotkanie taneczne w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Październik 202016

XIV Przegląd w Chmielniku

20.10.2016 r.
XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Listopad 042016

Wspomnienia

4.11.2016 r.
Chwila wspomnieńCzytaj więcej

Listopad 082016

Dofinansowanie

8.11.2016 r.
Dofinansowanie z  WFOŚiGWCzytaj więcej

Listopad 172016

Pracownik Socjalny

17.11.2016 r.
Święto Pracowników Socjalnych 

Czytaj więcej

Listopad 212016

Boccio

21.11.2016 r.
Zawody w boccia
Czytaj więcej

Listopad 222016

Spotkanie w Domu

22.11.2016 r.
Święto Pracownika Socjalnego w DPSCzytaj więcej

Listopad 232016

Andrzejki

23.11.2016 r.
Zabawa AndrzejkowaCzytaj więcej

Grudzień 042016

Bajkowe Mikołajki

04.12.2016 r.
Spotkanie w ECB
Czytaj więcej

Grudzień 062016

Wizyta Mikołaja

06.12.2016 r.
Spotkanie ze św. MikołajemCzytaj więcej

Grudzień 072016

Imieniny

07.12.2016 r.
Imieniny grudniowe
Czytaj więcej

Grudzień 092016

Turniej Boccie

09.12.2016 r.
VII Wojewódzki Turniej Osób Niepełnosprawnych w Bociie w Chmielniku


Czytaj więcej

Grudzień 152016

Peregrynacja

14-15.12.2016 r.
Peregrynacja Krzyża PapieskiegoCzytaj więcej

Grudzień 162016

Młodzież z Buska

16.12.2016 r.
Przedświąteczne spotkanie z młodzieżąCzytaj więcej

Grudzień 212016

Spotkanie z harcerzami

21.12.2016 r.
Spotkanie dwóch pokoleń
Czytaj więcej

Grudzień 232016

Wolontariusze

23.12.2016 r.
Wizyta wolontariuszy ze SzczucinaCzytaj więcej

Grudzień 242016

Przygotowania

24.12.2016 r.
Przedświąteczne praceCzytaj więcej

Grudzień 262016

Boże Narodzenie

24-26.12.2016 r.
Czas świętowaniaCzytaj więcej

Grudzień 282016

Wyjazd świąteczny

28.12.2016 r.
Oglądanie szopekCzytaj więcej

Grudzień 312016

Sylwester

31.12.2016 r.
Ostatni dzień rokuCzytaj więcej

Styczeń 012017

kolęda

01.01.2017 r.
Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Styczeń 052017

Karnawał

05.01.2017 r.
Czas karnawałowyCzytaj więcej

Styczeń 062017

Wizyta Nowicjuszy

06.01.2017 r.
Spotkanie modlitewneCzytaj więcej

Styczeń 082017

Występy

08.01.2017 r.
Kolędowy czasCzytaj więcej

Styczeń 112017

Imieniny

11.01.2017 r.
Spotkanie imieninowe


Czytaj więcej

Styczeń 252017

Jasełka u przedszkolaków

25.01.2017 r.
Spotkanie w przedszkolu


Czytaj więcej

Styczeń 262017

Lulajże, lulaj

26.01.2017 r.
Spotkanie jasełkoweCzytaj więcej

Styczeń 282017

Zespół muzyczny

28.01.2017 r.
Młodzi kolędują dla MieszkanekCzytaj więcej

Styczeń 312017

Mali artyści

31.01.2017 r.
Występy dzieciCzytaj więcej

Luty 012017

Wolontariusze

01.02.2017 r.
Kolędujemy razemCzytaj więcej

Luty 032017

Spotkanie feryjne

03.02.2017 r.
Katecheza i spotkanie
 


Czytaj więcej

Luty 072017

Imieniny

07.02.2017 r.
Imieniny Siostry Dyrektor

Czytaj więcej

Luty 092017

Turniej Pracowników

09.02.2017 r.
Turniej Piłki Siatkowej Pracowników DPS

Czytaj więcej

Luty 142017

Karnawał

14.02.2017 r.
Zabawa karnawałowo-walentynkowaCzytaj więcej

Luty 162017

Zabawa w Łagiewnikach

16.02.2017 r.
Karnawał w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Luty 212017

Imieniny

21.02.2017 r.
Spotkanie imieninoweCzytaj więcej

Luty 232017

Zabawa

23.02.2017 r.
Karnawał w GnojnieCzytaj więcej

Marzec 052017

Gość w Domu

05.03.2017 r.
Wizyta Ks. Biskupa Jana PiotrowskiegoCzytaj więcej

Marzec 082017

Wizyta dzieci

 08.03.2017 r.
 Bajkowe Przedszkole w naszym DomuCzytaj więcej

Marzec 092017

Dzień Kobiet

08.03.2017 r.
Spotkanie przy kawieCzytaj więcej

Marzec 122017

Wyjazd

12.03.2017 r.
Misterium o Męce PańskiejCzytaj więcej

Marzec 132017

Mali Goście

13.03.2017 r.
Przedszkolaki z RatajCzytaj więcej

Marzec 152017

Rekolekcje

14-15.03.2017 r.
Czas zadumyCzytaj więcej

Marzec 212017

Wiosna

21.03.2017 r.
Powitanie wiosnyCzytaj więcej

Marzec 232017

Imieniny

23.03.2017 r.
Imieniny miesiącaCzytaj więcej

Marzec 312017

Turniej

31.03.2017 r.
Towarzyskie rozgrywki w bocciaCzytaj więcej

Kwiecień 062017

Imieniny

06.04.2017 r.
Spotkanie imieninoweCzytaj więcej

Kwiecień 072017

Misterium

07.04.2017 r.
Misterium kalwaryjskieCzytaj więcej

Kwiecień 092017

Niedziela Palmowa

09.04.2017 r.
Wyjazd do ParafiiCzytaj więcej

Kwiecień 172017

Wielkanoc

17.04.2017 r.
Święta w naszym DomuCzytaj więcej

Kwiecień 252017

Imieniny

25.04.2017 r.
Imieniny Księdza KapelanaCzytaj więcej

Maj 092017

Występ dzieci

09.05.2017 r.
PrzedstawienieCzytaj więcej

Maj 112017

Zabawa w Słupi

11.05.2017 r.
Wesoła majóweczka
Czytaj więcej

Maj 162017

Imieniny

16.05.2017 r.
Świętujemy imieniny majaCzytaj więcej

Maj 302017

Pożegnanie S. Edyty

30.05.2017 r.
Chwila wdzięcznościCzytaj więcej

Maj 312017

Występ

31.05.2017 r.
Festiwal w StaszowieCzytaj więcej

Czerwiec 032017

Zjazd Rodzin

03.06.2017 r.
Spotkanie z BliskimiCzytaj więcej

Czerwiec 042017

Festiwal w Pacanowie

04.06.2017 r.
XV Międzynarodowy Festiwal Kultury DziecięcejCzytaj więcej

Czerwiec 052017

Wystep w ECB

05.06.2017 r.
Bajkowe spotkanie z przedszkolakamiCzytaj więcej

Czerwiec 072017

Imieniny

07.06.2017 r.
Uroczystość Imieninowa Księdza Proboszcza Leszka DomagałyCzytaj więcej

Czerwiec 132017

Wyjazd

13.06.2017 r.
Wycieczka do ZakopanegoCzytaj więcej

Czerwiec 142017

imieniny

14.06.2017 r.
Spotkanie imieninoweCzytaj więcej

Czerwiec 222017

Sobótka

22.06.2017 r.
VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem Zborów-SolecCzytaj więcej

Czerwiec 232017

Imieniny

23.06.2017 r.
Imieniny Siostry WandyCzytaj więcej

Czerwiec 272017

Orkiestra

27.06.2017 r.
Występ Orkiestry DętejCzytaj więcej

Czerwiec 292017

Wizyta w DPS Gnojno

29.06.2017 r.
Przywitanie lata


  

Czytaj więcej

Czerwiec 302017

Piknik

30.06.2017 r.
Spotkanie integracyjne w MichałowieCzytaj więcej

Lipiec 192017

Imieniny

19.07.2017 r.
Imieniny SióstrCzytaj więcej

Lipiec 252017

Wyjazd

25.07.2017 r.
Muzeum DrogownictwaCzytaj więcej

Lipiec 262017

Odpust

26.07.2017 r.
Odpust w Parafii PacanówCzytaj więcej

Lipiec 262017

Grill

26.07.2017 r.
Letnie grillowanieCzytaj więcej

Lipiec 282017

Spotkanie

28.07.2017 r.
Historia KazachstanuCzytaj więcej

Sierpień 022017

Potańcówka

02.08.2017 r.
Spotkanie w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Sierpień 032017

Imieniny

03.08.2017 r.
Imieniny S. DominikiCzytaj więcej

Sierpień 102017

Imieniny

10.08.2017 r.
Imieniny sierpnioweCzytaj więcej

Wrzesień 052017

Podziekowanie

05.09.2017 r.
Pożegnanie S. BenedyktyCzytaj więcej

Wrzesień 062017

Grzybobranie

06.09.2017 r.
Wyjazd do lasuCzytaj więcej

Wrzesień 072017

Rozgrywki

07.09.2017 r.
Turniej Tenisa w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Wrzesień 142017

Rajd

14.09.2017 r.
Rajd pieszyCzytaj więcej

Wrzesień 152017

Na sportowo

15.09.2017 r.
Festyn w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Wrzesień 222017

Spotkanie kulinarne

22.09.2017 r.
Zajęcia praktyczneCzytaj więcej

Wrzesień 252017

Wyjazd

25.09.2017 r.
Wycieczka do WieliczkiCzytaj więcej

Wrzesień 262017

PUMA 2017

26.09.2017 r.
Przegląd w Dąbrowie GórniczejCzytaj więcej

Wrzesień 282017

Spartakiada

28.09.2017 r.
Spartadiada "Pińczów 2017"Czytaj więcej

Wrzesień 302017

Paragedon

30.09.2017 r.
Festiwal Aktywności RuchowejCzytaj więcej

Październik 022017

Wykopki

02.10.2017 r.
WykopkiCzytaj więcej

Październik 052017

Turniej

05.10.2017 r.
Wojewódzki Turniej Tańca SportowegoCzytaj więcej

Październik 102017

Imieniny

10.10.2017 r.
Dzień imieninCzytaj więcej

Październik 162017

Kiszenie kapusty

16.10.2017 r.
Kiszenie kapustyCzytaj więcej

Październik 192017

Występy

19.10.2017 r.
XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w ChmielnikuCzytaj więcej

Październik 262017

Spotkanie

26.10.2017 r.
Pomoc harcerzyCzytaj więcej

Listopad 022017

Wspomnienia

02.11.2017 r.
Światełko pamięciCzytaj więcej

Listopad 032017

Modlitwa za zmarłych

03.11.2017 r.
Wyjście na cmentarzCzytaj więcej

Listopad 172017

Turniej

17.11.2017 r.
PiłkarzykiCzytaj więcej

Listopad 192017

Wyjazd do ECB

19.11.2017 r.
Na góralską nutęCzytaj więcej

Listopad 212017

Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2017 r.
Swięto w naszym DomuCzytaj więcej

Listopad 222017

Andrzejki

22.11.2017 r.
Zabawa w ZborowieCzytaj więcej

Listopad 232017

Spotkanie w Busku-Zdroju

23.11.2017 r.
Dzień Pracownika SocjalnegoCzytaj więcej

Listopad 232017

Wyjazd do Szczucina

23.11.2017 r.
Spotkanie z aktoremCzytaj więcej

Listopad 292017

Zabawa

29.11.2017 r.
Andrzejki
Czytaj więcej

Listopad 302017

Występ

30.11.2017 r.
Tańczymy w KielcachCzytaj więcej

Listopad 302017

Goście

30.11.2017 r.
Andrzejki z harcerzamiCzytaj więcej

Grudzień 022017

Wyjazd do Krakowa

02.12.2017 r.
Integracja andrzejkowaCzytaj więcej

Grudzień 052017

Mikołajki

05.12.2017 r.
Spotkanie i prezentyCzytaj więcej

Grudzień 122017

Imieniny

12.12.2017 r.
Spotkanie imieninoweCzytaj więcej

Grudzień 182017

Wizyta

18.12.2017 r.
Młodzież z BuskaCzytaj więcej

Grudzień 202017

Przygotowania do Świat

20.12.2017 r.
Ostatnie przygotowaniaCzytaj więcej

Grudzień 242017

Boże Narodzenie

24.12.2017 r.
Wieczór WigilijnyCzytaj więcej

Grudzień 282017

Wyjazd

28.12.2017 r.
Oglądamy szopkiCzytaj więcej

Grudzień 292017

Kolędowanie

29.12.2017 r.
Wspólne śpiewanieCzytaj więcej

Grudzień 302017

Sylwester

30.12.2017 r.
Pożegnanie RokuCzytaj więcej

Grudzień 312017

Kolęda

31.12.2017 r.
Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Styczeń 062018

Kolędowanie

06.01.2018 r.
Przegląd Kolęd ZapomnianychCzytaj więcej

Styczeń 102018

Imieniny

10.01.2018 r.
Świętujemy ImieninyCzytaj więcej

Styczeń 142018

Jasełka

14.01.2018 r.
Wyjazd do KrakowaCzytaj więcej

Styczeń 232018

Kolędowanie

23.01.2018 r.
Spotkanie kolędoweCzytaj więcej

Styczeń 252018

Zabawa

25.01.2018 r.
Karnawał w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Styczeń 262018

Dzień babci

26.01.2018 r.
Spotkanie z dziećmiCzytaj więcej

Styczeń 282018

Kolędnicy

28.01.2018 r.
Grupa kolędniczaCzytaj więcej

Luty 012018

Karnawał

01.02.2018 r.
Karnawał w Gnojnie

Czytaj więcej

Luty 062018

Imieniny

06.02.2018 r.
Imieniny S. DyrektorCzytaj więcej

Luty 082018

Zabawa

08.02.2018 r.
Radość karnawałowaCzytaj więcej

Luty 102018

Wyjazd

10.02.2018 r.
Karnawał w KrakowieCzytaj więcej

Luty 112018

Modlitwa

11.02.2018 r.
Dzień Chorych w PacanowieCzytaj więcej

Luty 142018

Popielec

14.02.2018 r.
NabożeństwoCzytaj więcej

Luty 192018

Zajęcia kulinarne

19.02.2018 r.
PizzaCzytaj więcej

Luty 202018

Imieniny

20.02.2018 r.
ŚwiętujemyCzytaj więcej

Luty 252018

Misterium w Krakowie

25.02.2018 r.
Wyjazd do KrakowaCzytaj więcej

Luty 272018

Rekolekcje

26-27.02.2018 r.
Czas dla BogaCzytaj więcej

Marzec 082018

Dzień Kobiet

08.03.2018 r.
Kobiety i sportCzytaj więcej

Marzec 122018

Zajecia muzyczne

12.03.2018 r.
Śpiewamy pieśni wielkopostneCzytaj więcej

Marzec 142018

Mali artyści

14.03.2018 r.
Występ dzieciCzytaj więcej

Marzec 152018

Imieniny

14.03.2018 r.
Solenizntki marcoweCzytaj więcej

Marzec 192018

Podziękowanie

19.03.2018 r.
Spotkanie przy kawieCzytaj więcej

Marzec 232018

Misterium

23.03.2018 r.
Misterium o Męce PańskiejCzytaj więcej

Marzec 252018

Niedziela Palmowa

25.03.2018 r.
HossannaCzytaj więcej

Marzec 262018

Gość w Domu

26.03.2018 r.
SpotkanieCzytaj więcej

Marzec 282018

Ćwiczenia

28.03.2018 r.
Straż Pożarna w DPSCzytaj więcej

Marzec 292018

Wielki Czwartek

29.03.2018 r.
Triduum SacrumCzytaj więcej

Marzec 302018

Dni Paschy

30.03.2018 r.
PielgrzymkaCzytaj więcej

Marzec 312018

Nasze prace

31.03.2018 r.
OzdobyCzytaj więcej

Marzec 312018

Świętowanie

31.03.2018 r.
Wielka SobotaCzytaj więcej

Kwiecień 102018

Imieniny

10.04.2018 r.
Dzień ImieninCzytaj więcej

Kwiecień 122018

Spacer

12.04.2018 r.
Relax wiosennyCzytaj więcej

Kwiecień 142018

Wiosenne porządki

14.04.2018 r.
Praca wspólnaCzytaj więcej

Kwiecień 262018

Imieniny

26.04.2018 r.
Dzień Księdza KapelanaCzytaj więcej

Maj 082018

Majówka

08.05.2018 r.
Wesołe grillowanieCzytaj więcej

Maj 162018

Imieniny

16.05.2018 r.
Dzień SolenizantekCzytaj więcej

Maj 232018

Występy

23.05.2018 r.
Przegląd w StaszowieCzytaj więcej

Maj 252018

Kiermasz

25.05.2018 r.
FestynCzytaj więcej

Maj 292018

Imieniny

29.05.2018 r.
Podwójna uroczystośćCzytaj więcej

Maj 302018

Turniej

30.05.2018 r.
Spotkanie pracowników DPSCzytaj więcej

Czerwiec 012018

Zajęcia teatralne

1.06.2018 r.
AktywizacjaCzytaj więcej

Czerwiec 022018

Trening kulinarny

2.06.2018 r.
Na słodko

Czytaj więcej

Czerwiec 032018

Swięto Koziołka

3.06.2018 r.
Festiwal KulturyCzytaj więcej

Czerwiec 092018

Zjazd Rodzin

9.06.2018 r.
Goście w DomuCzytaj więcej

Czerwiec 132018

Turniej

12-14.06.2018 r.
 Rozgrywki w piłkę nożną


 

Czytaj więcej

Czerwiec 192018

Goście

19.06.2018 r.
Spotkanie z dziećmiCzytaj więcej

Czerwiec 202018

Sobótka

20.06.2018 r.
Spotkanie nad Zalewem
Czytaj więcej

Czerwiec 212018

Imieniny

21.06.2018 r.
Serdeczności imieninoweCzytaj więcej

Czerwiec 222018

Świętujemy

21.06.2018 r.
Spotkanie imieninoweCzytaj więcej

Lipiec 042018

Owocobranie

04.07.2018 r.
Zajęcia pożyteczneCzytaj więcej

Lipiec 042018

Wyjazd

04.07.2018 r.
Relaks w lesieCzytaj więcej

Lipiec 072018

Relaks

07.07.2018 r.
Na sportowoCzytaj więcej

Lipiec 092018

Kulinoterapia

09.07.2018 r.
Zajęcia z fasolkąCzytaj więcej

Lipiec 102018

Skoczne imieniny

10.07.2018 r.
ŚwiętowanieCzytaj więcej

Lipiec 262018

Odpust

26.07.2018 r.
Święto w ParafiiCzytaj więcej

Sierpień 022018

Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE z 2016 r. , L.119, poz 1) Administrator Danych Osobowych w DPS w Słupi informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi jest: Dyrektor Domu mający siedzibę pod adresem: Słupia 91, 28-133 Pacanów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit.a) RODO Administrator (Dyrektor Domu) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można kontaktować się pod adresem @mail:  lukasz.chodor.iodo@gmail.com
Czytaj więcej

Sierpień 062018

Letnia wyprawa

06.08.2018 r.
W lesieCzytaj więcej

Sierpień 082018

Imieniny

08.08.2018 r.
ŚwiętujemyCzytaj więcej

Sierpień 122018

Dni Pacanowa

12.08.2018 r.
 WystępCzytaj więcej

Sierpień 152018

Poświęcenie kwiatów

15.08.2018 r.
 Kwiaty dla Matki BożejCzytaj więcej

Sierpień 162018

Imieniny

16.08.2018 r.
Imieniny SióstrCzytaj więcej

Sierpień 172018

Zajęcia

17.08.2018 r.
Radość pomaganiaCzytaj więcej

Sierpień 212018

Akcja

21.08.2018 r.
Akcja PatyczekCzytaj więcej

Sierpień 302018

Wyjazd

30.08.2018 r.
Wycieczka do ZOOCzytaj więcej

Wrzesień 062018

Turniej

06.09.2018 r.
Tenis stołowyCzytaj więcej

Wrzesień 112018

Imieniny

11.09.2018 r.
ŚwiętujemyCzytaj więcej

Wrzesień 122018

Na sportowo

12.09.2018 r.
FestynCzytaj więcej

Wrzesień 132018

Wykopki

13.09.2018 r.
Akcja "Kartofelek"Czytaj więcej

Wrzesień 142018

Rajd

14.09.2018 r.
Rajd pieszy   Czytaj więcej

Wrzesień 222018

Paragedon

22.09.2018 r.
II Festiwal Aktywności RuchowejCzytaj więcej

Wrzesień 242018

Wyjazd

24.09.2018 r.
Wizyta w ZOOCzytaj więcej

Wrzesień 252018

PUMA 2018

25.09.2018 r.
Przegląd ArtystycznyCzytaj więcej

Wrzesień 272018

Rozgrywki

27.09.2018 r.
Turniej BoccioCzytaj więcej

Październik 042018

Tańczymy

4.10.2018 r.
VI Turniej Tańca SportowegoCzytaj więcej

Październik 092018

Imieniny

09.10.2018 r.
Świętujemy razemCzytaj więcej

Październik 162018

Potańcówka

19.10.2018 r.
Wspólna radość

Czytaj więcej

Październik 182018

Chmielnik

18.10.2018 r.
Przegląd w ChmielnikuCzytaj więcej

Październik 242018

Pielgrzymka

24.10.2018 r.
Sanktuarium w CzęstochowieCzytaj więcej

Listopad 022018

Montaż słowno-muzyczny

02.11.2018 r.
 Czytaj więcej

Listopad 032018

Wyjazd na cmentarz

02.11.2018 r.
Pamiętamy...Czytaj więcej

Listopad 082018

Zabawa

08.11.2018 r.
Tańce w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Listopad 222018

Święto

22.11.2018 r.
Dzień Pracownika SocjalnegoCzytaj więcej

Listopad 282018

Andrzejki

28.11.2018 r.
Zabawa w DomuCzytaj więcej

Listopad 292018

Spotkanie w Busku-Zdroju

29.11.2018 r.
Święto Pracowników SocjalnychCzytaj więcej

Listopad 302018

Andrzejki

30.11.2018 r.
Mikołaj i AndrzejkiCzytaj więcej

Grudzień 032018

Występy

3.12.2018 r.
Dzień Osób NiepełnosprawnychCzytaj więcej

Grudzień 062018

Mikołaj

6.12.2018 r.
Radość mikołajowaCzytaj więcej

Grudzień 112018

Imieniny

11.12.2018 r.
Świętujemy


Czytaj więcej

Grudzień 182018

Wizyta świąteczna

18.12.2018 r.
Młodzież w naszym Domu


Czytaj więcej

Grudzień 202018

Przygotowania

 20.12.2018 r.
 Przed świętami

 
Czytaj więcej

Grudzień 242018

Wigilia

 24.12.2018 r.
Jedyny taki DzieńCzytaj więcej

Grudzień 252018

Świętowanie

 25.12.2018 r.
 Boże Narodzenie

 

Czytaj więcej

Grudzień 302018

Jasełka

 30.12.2018 r.
Wyjazd do KrakowaCzytaj więcej

Grudzień 312018

Sylwester

 31.12.2018 r.
 Na wesołoCzytaj więcej

Styczeń 022019

Kolęda

 01.01.2019 r.
 Wizyta duszpasterska


  

Czytaj więcej

Styczeń 062019

Występ

 06.01.2019 r.
 Przegląd Kolęd 

 

Czytaj więcej

Styczeń 082019

Goście

 08.01.2019 r.
 Zespół Wiślanie

 

Czytaj więcej

Styczeń 102019

Imieniny

10.01.2019 r. 
Świętujemy


Czytaj więcej

Styczeń 162019

Jubileusz

 16.01.2019 r.
 25 lat w DPS


 

Czytaj więcej

Styczeń 222019

Kolędowanie

 22.01.2019 r.
 Spotkanie w Końskich

 

Czytaj więcej

Styczeń 242019

Jasełka w DPS

 24.01.2019 r.
Czas na kolędy

 

Czytaj więcej

Luty 072019

Imieniny

 07.02.2019 r.
Święto Siostry DyrektorCzytaj więcej

Luty 082019

Zabawa

 08.02.2019 r.
 Karnawał w Gnojnie


   

Czytaj więcej

Luty 092019

Na ludowo

09.02.2019 r.
Karnawał w Krakowie 


Czytaj więcej

Luty 142019

Karnawał

 14.02.2019 r.
Walentynkowa zabawaCzytaj więcej

Luty 202019

Imieniny

 20.02.2019 r.
 Świętujemy
 


Czytaj więcej

Marzec 062019

Popielec

 6.03.2019 r.
 Wielki Post


  

Czytaj więcej

Marzec 082019

Kobietą być

 8.03.2019 r.
 Nasze święto


 

Czytaj więcej

Marzec 122019

Rekolekcje

11-12.03.2019 r.
Czas nawróceniaCzytaj więcej

Marzec 132019

Imieniny

 13.03.2019 r.
 Świętowanie

 

Czytaj więcej

Marzec 202019

Wizyta w DPS

 20.03.2019 r.
 Dzieci z życzeniami


 

Czytaj więcej

Marzec 212019

Wiosna

 21.03.2019 r.
Żegnaj Marzanno!


 

Czytaj więcej

Kwiecień 042019

Imieniny

 4.04.2019 r.
 Świętujemy

 

Czytaj więcej

Kwiecień 122019

Misterium

 12.04.2019 r.
 Męka Pańska

 

Czytaj więcej

Kwiecień 142019

Niedziela Palmowa

  14.04.2019 r.
  Świętujemy

  

Czytaj więcej

Kwiecień 182019

Wielki Czwartek

 18.04.2019 r.
 Dzień Kapłański

 

Czytaj więcej

Kwiecień 192019

Wielki Piątek

 19.04.2019 r.
 Adoracja
 
 
 
 

Czytaj więcej

Kwiecień 202019

Wielka Sobota

  20.04.2019 r.
 Życzenia

 

Czytaj więcej

Kwiecień 252019

Imieniny

 25.04.2019 r.
 Święto Księdza Kapelana

 

Czytaj więcej

Maj 082019

Imieniny

 08.05.2019 r.
Solenizantki miesiącaCzytaj więcej

Maj 132019

Występy

 13.05.2019 r.
 Festiwal w Staszowie

 Czytaj więcej

Maj 162019

Zabawa

 16.05.2019 r.
 Tańce w Łagiewnikach

 

Czytaj więcej

Maj 172019

Turniej

 17.05.2019 r.
 Integracja personeluCzytaj więcej

Maj 212019

Spotkanie

 21.05.2019 r.
Zabawa majówkowaCzytaj więcej

Maj 232019

Wizyta w DPS

 23.05.2019 r.
 Dzieci z Rataj

 

Czytaj więcej

Maj 272019

Dzień Matki

 27.05.2019 r.
 Jest taki dzień

 

Czytaj więcej

Maj 282019

Majówka

 28.05.2019 r.
 Modlitwa w plenerze

 Czytaj więcej

Maj 312019

Festyn

 31.05.2019 r.
 Nie ma jak rodzinaCzytaj więcej

Czerwiec 042019

Imieniny

 4.06.2019 r.
 Podwójna uroczystośćCzytaj więcej

Czerwiec 052019

Solenizantki

 5.06.2019 r.
 Imieniny czerwcowe

 

Czytaj więcej

Czerwiec 132019

Zabawa

 13.06.2019 r.
 Witaj lato!
 
 


Czytaj więcej

Czerwiec 142019

Wyjazd

 14.06.2019 r.
 Taneczne spotkanie

 

Czytaj więcej

Czerwiec 152019

Zjazd Rodzin

 15.06.2019 r.
 Spotkanie międzypokoleniowe 

 

Czytaj więcej

Czerwiec 182019

imieniny

 18.06.2019 r.
 Siostry Solenizantki

 

Czytaj więcej

Czerwiec 192019

Kulinaria

 19.06.2019 r.
 Zajęcia z truskawką

 

Czytaj więcej

Czerwiec 232019

Festyn

 23.06.2019 r.
Popołudnie w KrakowieCzytaj więcej

Czerwiec 252019

Relaks

25.06.2019 r.
Wyjazd do Solca-ZdrójCzytaj więcej

Lipiec 022019

Wycieczka

 02.07.2019 r.
 Wyjazd krajoznawczy

 

Czytaj więcej

Lipiec 072019

Prelekcja

 07.07.2019 r.
 Zdrowe żywienie

 
 

Czytaj więcej

Lipiec 172019

Zajęcia

 17.07.2019 r.
 Krag ruchowy

 

Czytaj więcej

Lipiec 182019

Spacer

18.07.2019 r.
Idziemy do Pacanowa 


Czytaj więcej

Lipiec 192019

imieniny

 18.07.2019 r.
 Świętujemy

 

Czytaj więcej

Lipiec 242019

Zabawa

 24.07.2019 r.
Tańce w Łagiewnikach

 

Czytaj więcej

Lipiec 262019

Odpust

26.07.2019 r.

Wyjazd do Parafii

 

Czytaj więcej

Lipiec 312019

Imieniny

 31.07.2019 r.
Spotkanie okolicznościoweCzytaj więcej

Sierpień 022019

Pielgrzymka

 02.08.2019 r.
Śladem ŚwiętychCzytaj więcej

Sierpień 032019

Relaks

 3.08.2019 r.
 Na tatrzańskich szlakach

 

Czytaj więcej

Sierpień 082019

Imieniny

08.08.2019 r.
Spotkanie okolicznościoweCzytaj więcej

Sierpień 092019

Kino

 09.08.2019 r.
Wyjście do kina
Czytaj więcej

Sierpień 152019

Święto

 15.08.2019 r.
Matki Boskiej ZielnejCzytaj więcej

Sierpień 162019

Dożynki

 15.08.2019 r.
 Występ w Pacanowie

 

Czytaj więcej

Sierpień 222019

Spacer

22.08.2019 r.
Wspólny wypad 


Czytaj więcej

Wrzesień 042019

Imieniny

 4.09.2019 r.
 Świętujemy

 

Czytaj więcej

Wrzesień 052019

Zawody

 5.09.2019 r.
 Tenis stołowy

 

Czytaj więcej

Wrzesień 122019

Peregrynacja

 10-12.09.2019 r.
 Spotkanie ze św. Bakhitą

 

Czytaj więcej

Wrzesień 122019

Festyn

 12.09.2019 r.
 Sportowa integracja
 
 

Czytaj więcej

Wrzesień 142019

Paragedon

 14.09.2019 r. 
 III Festiwal Aktywności Fizycznej

 

Czytaj więcej

Wrzesień 152019

Odpust

 14.09.2019 r.
 Czcimy Krzyż św.

 

Czytaj więcej

Wrzesień 192019

Wyjazd do Bejsc

19.09.2019 r.
Pieczenie ziemniakówCzytaj więcej

Wrzesień 242019

Pożegnanie lata

24.09.2019 r.
Zabawa w Słupi 


Czytaj więcej

Wrzesień 252019

Wykopki

 25.09.2019 r.
Razem przy pracyCzytaj więcej

Wrzesień 262019

Boccio

 26.09.2019 r.
Sportowa rywalizacjaCzytaj więcej

Październik 022019

Agroterapia

02.10.2019 r.
Kiszenie kapusty


Czytaj więcej

Październik 042019

Konkurs

04.10.2019 r.
Turniej Tańca


Czytaj więcej

Październik 082019

Imieniny

 08.10-2019 r.
 Święto miesiącaCzytaj więcej

Październik 092019

Sandomierz

 09.10.2019 r.
Szlakiem Ojca Mateusza

Czytaj więcej

Październik 172019

Występy

 17.10.2019 r.
 Przegląd artystycznyCzytaj więcej

Październik 182019

Praca

 18.10.2019 r.
 Porządki na cmentarzu

Czytaj więcej

Październik 222019

Piknik

22.10.2019 r.
Spotkanie w Michałowie 


Czytaj więcej

Październik 292019

Występy

 29.10.2019 r.
Gaudium 2019

 

Czytaj więcej

Listopad 012019

Uroczystość

 1.11.2019 r.
 Wszystkich Świętych

 

Czytaj więcej

Listopad 042019

Pamiętamy

 4.11.2019 r.
 Montaż słowno-muzyczny 

Czytaj więcej

Listopad 052019

Wyjazd

 5.11.2019 r.
 Listopadowa zaduma

 

Czytaj więcej

Listopad 062019

Pożegnanie

 6.11.2019 r.
 Czas emerytury

 

Czytaj więcej

Listopad 122019

Wyjazd

 12.11.2019 r.
 Gród Kraka

 

Czytaj więcej

Listopad 132019

Puma

 12.11.2019 r.
 Tanecznie w Dąbrowie 

 

Czytaj więcej

Listopad 142019

Zabawa

 14.11.2019 r.
Andrzejki w ŁagiewnikachCzytaj więcej

Listopad 162019

Andrzejki

 16.11.2019 r.
 Zostań kapitanem

 
 

Czytaj więcej

Listopad 182019

wspólnota

18.11.2019 r.
Obieramy orzechy 

 

Czytaj więcej

Listopad 202019

Świętowanie

 20.11.2019 r.
 Dzień Pracownika Socjalnego

 

Czytaj więcej

Listopad 212019

Występ

21.11.2019 r.
Przegląd w Gliwicach 


Czytaj więcej

Listopad 222019

Turniej

 22.11.2019 r.
Piłkarzyki w Gnojnie

 

Czytaj więcej

Listopad 262019

Andrzejki

 26.11.2019 r.
 Zabawa w naszym Domu

 

Czytaj więcej

Grudzień 042019

Imieniny

 4.12.2019 r.
 ŚwiętujemyCzytaj więcej

Grudzień 062019

Spotkanie

 6.12.2019 r.
 Mikołajki

 

Czytaj więcej

Grudzień 122019

Przygotowania

12.12.2019 r.
Idą Święta 


Czytaj więcej

Grudzień 132019

Samochód

   13.12.2019 r.
  Dofinansowanie z PFRON

  

Czytaj więcej

Grudzień 162019

Wspólna praca

 16.12.2019 r.
 Pierniczki
 
 

Czytaj więcej

Grudzień 182019

Wizyta w DPS

 18.12.2019 r.
 Spotkanie z młodzieżą

 

Czytaj więcej

Grudzień 192019

Spotkanie

 19.12.2019 r.
 Życzenia

 

Czytaj więcej

Grudzień 202019

Kolędowanie

 20.12.2019 r.
 Goście z Tucząp

 

Czytaj więcej

Grudzień 232019

Dekoracje

 23.12.2019 r.
 Przygotowania

 

Czytaj więcej

Grudzień 242019

Święta

24-26.12.2019 r.
Boże NarodzenieCzytaj więcej

Grudzień 302019

Kolednicy

30.12.2019 r.
Pomoc dla misji 


Czytaj więcej

Grudzień 312019

Sylwester

31.12.2019 r.
Witaj Nowy Roku 


Czytaj więcej

Styczeń 012020

Kolęda

 1.01.2020 r.
 Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Styczeń 022020

Wyjazd

2.01.2020 r.
Zwiedzamy szopki


Czytaj więcej

Styczeń 052020

Kolędowanie

 5.01.2020 r.
 Zapomniane kolędyCzytaj więcej

Styczeń 082020

Spotkanie w DPS

8.01.2020 r.
Spektakl i muzyka


Czytaj więcej

Styczeń 092020

Imieniny

 9.01.2020 r.
 Świętujemy

 

Czytaj więcej

Styczeń 112020

Kolędowanie

 11.01.2020 r.
 Muzyczni goście

 

Czytaj więcej

Styczeń 202020

Wyjazd

20.01.2020 r.
Zwiedzamy szopki 


Czytaj więcej

Styczeń 232020

Wizyta w Pacanowie

 23.01.2020 r.
 Wizyta u przedszkolakówCzytaj więcej

Styczeń 242020

Wizyta w DPS

 24.01.2020 r.
Goście z OblekoniaCzytaj więcej

Styczeń 252020

Karnawał

 25.01.2020 r.
 Zabawa na całegoCzytaj więcej

Styczeń 272020

Kolędowanie

  27.01.2020 r.
 "Anieli w niebie śpiewają"

 

Czytaj więcej

Styczeń 302020

Karnawał

 30.01.2020 r.
 Tańce u Przyjaciół

 

Czytaj więcej

Luty 012020

Mamy smaka

 1.02.2020 r.
 Na gofry czas

 Czytaj więcej

Luty 062020

Imieniny

 6.02.2020 r.
 Dzień serdeczności

 

Czytaj więcej

Luty 072020

Karnawał

 7.02.2020 r.
 Bawimy się

 

Czytaj więcej

Luty 112020

Modlitwa

 11.02.2020 r.
 Światowy Dzień Chorego

 

Czytaj więcej

Luty 122020

Zabawa

 12.02.2020 r.
 Czas karnawału

 

Czytaj więcej

Luty 142020

Tańce

 14.02.2020 r.
 Karnawał w Bejscach

 

Czytaj więcej

Luty 172020

Występ

 17.02.2020 r.
 Na ludową nutę

 

Czytaj więcej

Luty 202020

Karnawał

 20.02.2020 r.
 Pączki górą!

 

Czytaj więcej

Luty 252020

Imieniny

 25.02.2020 r.
 Dzień SolenizantekCzytaj więcej

Luty 262020

Popielec

26.02.2020 r.
Pamiętaj człowiecze...


Czytaj więcej