Powrót

AlbertynkiSiostry w służbie Bogu i ludziom realizują charyzmat św. Brata Alberta

DeklaracjaDostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Słupi  dpsslupia.albertynki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Czytaj więcej