Misje

 Spotkanie z s. Taidą misjonarką pracującą na Syberii