Goście

 Gościnne kolędowanie z udziałem mieszkańców z Rataj 23.01.2013 r.