Bochnia

 Wycieczka do Kopalni soli w Bochni w dniu 17.09.2013 r.