Chmielnik

 XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2013