Celinka

07.11.2013 r. obchodziłysmy Imieniny naszej mieszkanki Celinki