Wspominany

 04.11.2014 r.  - dzień wspomnień tych, co odeszli