WizytaKs.Biskupa

3.02.2015 r. - bardzo miła wiyzta Księdza Biskupa Antoniego Długosza w naszym Domu