Pielgrzymka

 13.04.2015 r. wspólne pielgrzymowanie