Krynica

 Wycieczka mieszkanek do Krynicy 29.08.2012 r.