Ognisko

 Mieszkanki w radosnej atmosferze przy ognisku, kiełbaskach i zabawie