Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

VIIPrzeglÄ…dPUMA

Październik 052016

05.10.2016 r.
VII MiÄ™dzynarodowy PrzeglÄ…d UmiejÄ™tnoÅ›ci Artystycznych Amatorskich ZespoÅ‚ów Seniorów i Osób NiepeÅ‚nosprawnych "PUMA 2016"Grupa Mieszkanek wraz z opiekÄ… pojechaÅ‚a na dwudniowÄ… wycieczkÄ™. Pierwszy dzieÅ„ to spacer po Jurze Krakowsko-CzÄ™stochowskiej, zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale i obiad w stylowej restauracji. Kustosz zamku z pasjÄ… prezentowaÅ‚ kolejne dzieÅ‚a sztuki znajdujÄ…ce siÄ™ w tamtejszym muzeum. Z wielkim podziwem i zachwytem oglÄ…daliÅ›my widoki Ojcowskiego Parku Narodowego - tak pomiÄ™dzy kroplami deszczu. W drugim dniu grupa artystyczna reprezentowaÅ‚a nasz Dom na VII MiÄ™dzynarodowym PrzeglÄ…dzie UmiejÄ™tnosci Artystycznych w DÄ…browie Górniczej. WystÄ™py miaÅ‚y miejsce w PaÅ‚acu Kultury ZagÅ‚Ä™bia. Nasze Panie przygotowaÅ‚y pantomimÄ™ pt. "Za mÅ‚oda". Delegacje uczestników otrzymaÅ‚y nagrody, dyplomy oraz maskotkÄ™ PrzeglÄ…du - Pluszaka DÄ…browiaka.