Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Kolędowanie

Styczeń 062018

06.01.2018 r.
Przegląd Kolęd ZapomnianychW godzinanch popoÅ‚udniowych grupa Mieszkanek z ZespoÅ‚u Margeretki wraz z siostrÄ… dyr. AgatÄ… i P. AniÄ… pojechaÅ‚a na VII Gminny PrzeglÄ…d KolÄ™d Zapomnianych. Organizatorem spotkania w Ratajach byÅ‚o Stowarzyszenie KoÅ‚a GospodyÅ„ Wiejskich "KÄ™pianki".   Mieszkanki przygotowaÅ‚y do konkursu pastoraÅ‚kÄ™ pt. "Dziecina MaÅ‚a".  W oczekiwaniu na naszÄ… kolej wszyscy wysÅ‚uchalismy utworów Å›piewanych przez dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych. Grup byÅ‚o bardzo dużo, co Å›wiadczy o tym, że konkurs ten cieszy siÄ™ wielkÄ… popularnoÅ›ciÄ…. W poszczególnych kategoriach jury przyznawaÅ‚o nagrody i wyrożnienia. Nasze panie zdobyÅ‚y III miejsce w wystÄ™pach grup osób dorosÅ‚ych. Trzeba przyznać, że  wybrany utwór podobaÅ‚ siÄ™ zgromadzonej publicznoÅ›ci, a i wykonanie byÅ‚o udane.