Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Chmielnik

Październik 182018

18.10.2018 r.
PrzeglÄ…d w ChmielnikuDnia 18.10.2018 r. w Chmielniku odbyÅ‚ siÄ™ XVI Wojewódzki PrzeglÄ…d Osób NiepeÅ‚nosprawnych pt. "Muzyka lat 80-tych". Spotkanie przygotowaÅ‚o Stowarzyszenie Przyjaciól Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Gnojnie wraz z Domem Pomocy i Warsztatami Terapii ZajÄ™ciowej z Gnojna. Na przeglÄ…d przyjechaÅ‚o 13 zespoÅ‚ów z województwa Å›wiÄ™tokrzyskiego, w dniu nastepnym miaÅ‚o siÄ™ zaprezentować również kilkanaÅ›cie grup. Wystepy poprzedziÅ‚a prezentacja zaproszonych goÅ›ci i sponsorów, w tym Pani Wojewody Agaty Wojtyszek, Wicestarosty Powiatu Buskiego Pana StanisÅ‚awa Klimczak, Burmistrza Chmielnika PawÅ‚a Wócik. GoÅ›cie wraz z dyrektorem DPS Gnojno StanisÅ‚awem KozioÅ‚ zaÅ›piewali piosenkÄ™ przewodniÄ… tegorocznego przeglÄ…du, czyli utwór pt. "Krakowski spleen" ZespoÅ‚u Maanam. Nasze Mieszkanki zaÅ›piewaÅ‚y 5 piosenek z lat  80-tych z repertuaru Anny Jantar i  Czerwonych Gitar.  Panie byÅ‚y zadowolone ze swojego wystÄ™pu. Uczestniczki wystÄ…piÅ‚y w kolorowych strojach nawiÄ…zujÄ…cych do wspomnianego czasu. Prowadzacy Pan Krzysztof w przerwach  naÅ›wietlaÅ‚ sytuacjÄ™ gospodarczo-polityczno-spoÅ‚ecznÄ… minionych lat nawiÄ…zujÄ…c do filmu, który zostaÅ‚ wyÅ›wietlony na poczÄ…tku spotkania. Do Domu wróciliÅ›my z dyplomem, statuetkami i nagrodÄ… rzeczowÄ… w postaci przenoÅ›nego gÅ‚oÅ›nika bluetooth.