Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Goście

Styczeń 082019

 08.01.2019 r.
 ZespóÅ‚ WiÅ›lanie

 

 We wtorkowe popoÅ‚udnie 8.01.2019 r. spoÅ‚eczność naszego Domu przeżywaÅ‚a  kolÄ™dowanie z ZespoÅ‚em Åšpiewaczym "WiÅ›lanie" ze Szczucina. Grupa przedstawiÅ‚a wiÄ…zankÄ™ utworów dawnych. Åšpiew wraz z piÄ™knÄ…  muzykÄ… roznosiÅ‚y siÄ™ po caÅ‚ym Domu. CzÅ‚onkowie wystÄ…pili w kolorowych ludowych strojach.  Po każdym utworze rozlegaÅ‚y sie gromkie brawa.  Na zakoÅ„czenie spotkania kapela wykonaÅ‚a jeszcze utwory ludowe - taneczne i rozpoczęła siÄ™ spontaniczna zabawa. GoÅ›ci, którzy swoim wystÄ™pem sprawili nam bardzo dużo radoÅ›ci zaproszono na sÅ‚odki poczÄ™stunek.