Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Występy

Maj 132019

 13.05.2019 r.
 Festiwal w Staszowie

  W poniedziaÅ‚ek grupa artystyczna "Margeretki" z naszego Domu zaprezentowaÅ‚a siÄ™ na XVII Festiwalu DziaÅ‚aÅ„ Artystycznych Osób NiepeÅ‚nosprawnych w Staszowie. Mieszkankom towarzyszyÅ‚a s. dyr. Agata.  Spotkanie zorganizowano na terenie sportowo-rekreacyjnym "Zalew nad CzarnÄ…".  Nasze Panie zaÅ›piewaÅ‚y 3 piosenki ze swojego repertuaru. Wystep byÅ‚ bardzo udany. Podczas spotkania można byÅ‚o zwiedzać stoiska z pracami rÄ™cznymi, które wykonane zostaÅ‚y przez uczestników warsztatów i mieszkaÅ„ców domów pomocy. WyjatkowÄ… chwilÄ… byÅ‚o przedstawienie wszystkim   Pana StanisÅ‚awa Kmiecika, który jako osoba nipelnosprawna maluje piÄ™kne obrazy nogami. Spotkanie byÅ‚o zorganizowane bardzo dobrze, tylko pogoda byÅ‚a zbyt chÅ‚odna,  by w peÅ‚ni  uczestniczyć w Festiwalu.  Po swoim wystÄ™pie caÅ‚a nasza grupa skorzystaÅ‚a z ciepÅ‚ego posiÅ‚ku, odebrano dyplom i drobne upominki i - lekko zmarzniÄ™ci- opuÅ›ciliÅ›my sympatyczny Staszów.