Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

ZjazdRodzin

Czerwiec 152019

 15.06.2019 r.
 Spotkanie miÄ™dzypokoleniowe 

 

Zjazd Rodzin i spotkanie miÄ™dzypokoleniowe jest jednym z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych przez mieszkanki  wydarzeÅ„ roku, jako  źródÅ‚o ciepÅ‚ych i niezapomnianych wspomnieÅ„. Tegoroczny Zjazd Rodzin w naszym Domu odbyÅ‚ siÄ™ w sobotÄ™ 15 czerwca 2019 r. pod hasÅ‚em „Jak dobrze razem nam”.  Motto imprezy stanowiÅ‚o o istocie i charakterze tego spotkania. A celem byÅ‚a integracja Mieszkanek Domu z ich rodzinami i bliskimi oraz ze spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… lokalnÄ….  Spotkanie zrealizowane zostaÅ‚o w ramach projektu dofinansowanego z budżetu wojewody Å›wiÄ™tokrzyskiego. W uroczystoÅ›ci udziaÅ‚ wziÄ™li m.in.: starosta buski Pan Jerzy Kolarz oraz Pani Danuta - przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Po oficjalnym powitaniu wszystkich przybyÅ‚ych goÅ›ci (ok. 170 osób) przez Dyrektor Domu S. AgatÄ™,  rozpoczęła siÄ™ wspólna Eucharystia, koncelebrowana przez ks. Jana z Piekoszowa i naszego kapelana ks. Jerzego. Po uroczystym obiedzie na Å›wieżym powietrzu pod namiotami zaproszeni goÅ›cie mogli  podziwiać talenty aktorskie i muzyczne oraz taneczne.  Grupa artystyczna z zespoÅ‚u „Margeretki” przedstawiÅ‚a  bajkÄ™ o babci Czerwonego Kapturka i piosenki z swojego repertuaru. Na koniec Panie odtaÅ„czyÅ‚y ukÅ‚ad taneczny do piosenki "Chocolate choco choco". S. Agata  zaprosiÅ‚a wszystkich uczestników spotkania do wspólnego zaÅ›piewania piosenki uÅ‚ożonej specjalnie na ten dzieÅ„. JednÄ… z atrakcji spotkania byÅ‚a Foto-budka, która  daÅ‚a możliwość zrobienia wielu rodzinnych zdjęć i w ciekawym przebraniu. PiÄ™kny wystÄ™p daÅ‚a zaproszona  MÅ‚odzieżowa Orkiestra DÄ™tÄ… ze Stopnicy,   którÄ… poprowadziÅ‚ Pan Mariusz Maliga. O oprawÄ™ muzycznÄ… zadbaÅ‚a jak zawsze nasza Pani Agnieszka ChrabÄ…szcz. Dla wszystkich goÅ›ci zostaÅ‚ przygotowany również kiermasz prac wykonanych przez mieszkanki i pracowników terapii.  Spotkanie trwaÅ‚o do późnych godzin popoÅ‚udniowych i upÅ‚ynęło w miÅ‚ej, rodzinnej atmosferze. PozostaÅ‚y piÄ™kne fotografie i sympatyczne wspomnienia.