Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Boccio

Wrzesień 262019

 26.09.2019 r.
Sportowa rywalizacja Za nami już X Wojewódzka Mini Spartakiada Sportowa – „PiÅ„czów 2019”. Organizatorami zawodów byli: Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w PiÅ„czowie „OSTOJA” i Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej w PiÅ„czowie. W Spartakiadzie  uczestniczyÅ‚o kilkanaÅ›cie  placówek z województwa Å›wiÄ™tokrzyskiego, a wÅ›ród nich nasza szeÅ›cioosobowa reprezentacja PaÅ„.  O godz. 9.00 po oficjalnym powitaniu wszystkich ekip i omówieniu z opiekunami spraw organizacyjnych poszczególne grupy MieszkaÅ„ców przystÄ…piÅ‚y do rywalizacji. Zawody sportowe rozgrywaÅ‚y siÄ™ w trzech kategoriach. Dwie byÅ‚y zespoÅ‚owe, czyli zawody w Boccia i strzelanie do banneru z punktacjÄ….  Zawody Å‚ucznicze byÅ‚y konkurencjÄ… indywidualnÄ…. Po zakoÅ„czeniu spartakiady nastÄ…piÅ‚a uroczysta chwila nagradzania zwyciÄ™zców. ZostaÅ‚y wrÄ™czone puchary, dyplomy oraz upominki i nagrody rzeczowe wszystkim zaproszonym drużynom.