Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Spotkanie

Grudzień 062019

 6.12.2019 r.
 MikoÅ‚ajki

 

 Do naszego Domu w piÄ…tek 06.12.2019 r. przybyÅ‚ dÅ‚ugo oczekiwany gość. Åšw. MikoÅ‚aj ze swojÄ… Å›witÄ… na holu spotkaÅ‚ siÄ™ z caÅ‚Ä… spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… Domu i wprawiÅ‚ wszystkich w doskonaÅ‚y nastrój. Åšw. MikoÅ‚ajowi w tym roku pomagaÅ‚y również Å›liczne leÅ›ne skrzaty i anioÅ‚ki. MikoÅ‚aj przywiózÅ‚ wiele prezentów i sÅ‚odkich niespodzianek. Mieszkanki przywitaÅ‚y GoÅ›ci oklaskami i radosnymi okrzykami. Panie chÄ™tnie Å›piewaÅ‚y piosenki, recytowaÅ‚y wierszyki i pozowaÅ‚y do zdjęć siedzÄ…c na mikoÅ‚ajowych kolanach. Åšw. MikoÅ‚aj pamiÄ™taÅ‚ również o siostrach, pracownikach,  ksiÄ™dzu kapelanie, a także naszych pracownikach, którzy dbajÄ… o to, aby nasze pomieszczenia piÄ™knie wyglÄ…daÅ‚y. ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj udaÅ‚ siÄ™ także do Mieszkanek pozostajÄ…cych w swoich  pokojach. ÅšwiÄ™ty pochylaÅ‚ siÄ™ nad Å‚óżkami i każdej Pani wrÄ™czaÅ‚ prezenty.  Emocje tego dnia byÅ‚y bardzo duże. Radość z otrzymanych prezentów nie miaÅ‚a granic . Lekko niegrzeczni dodakowo otrzymywali klapsy mikoÅ‚ajowÄ… laskÄ….   A nasz niezastÄ…piony fotograf jak zawsze  miaÅ‚ peÅ‚ne rÄ™ce miÅ‚ej roboty.