Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Spotkanie

Grudzień 192019

 19.12.2019 r.
 Å»yczenia

 

 19.12.2019 r. uczniowie z  ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Technicznych i OgólnoksztaÅ‚cÄ…cych im. Kazimierza Wielkiego z Buska – Zdroju. wraz wice-dyrektorem szkoÅ‚y, pedagogiem i katechetÄ… po raz kolejny odwiedzili nasz Dom. Mieszkanki bardzo ucieszyÅ‚y siÄ™ z wizyty mÅ‚odych ludzi.  Z zainteresowaniem obejrzaÅ‚y przygotowany specjalnie dla nich montaż sÅ‚owno-muzyczny o historii powstania kolÄ™d. Tekst przeplatano wspólnym Å›piewem omawianych utworów. Po wystÄ™pie poÅ‚amano siÄ™ opÅ‚atkiem skÅ‚adajÄ…c sobie serdeczne życzenia, po czym mÅ‚odzież obdarowaÅ‚a Mieszkanki naszego Domu sÅ‚odkimi prezentami.  Nie pominiÄ™to PaÅ„ sÅ‚abszych przebywajÄ…cych w pokojach.  Na pożegnanie popÅ‚ynęły jeszcze wzajemne życzenia, do których doÅ‚Ä…czone zostaÅ‚y stroiki bożonarodzeniowe. Atmosfera jak zawsze byÅ‚a ciepÅ‚a i serdeczna. Mieszkanki bardzo serdecznie przyjęły mÅ‚odzież. GoÅ›ci podjÄ™to sÅ‚odkim poczÄ™stunkiem.