Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

SpotkanieWDPS

Styczeń 082020

8.01.2020 r.
Spektakl i muzyka


 Dnia 8.01. 2020 r.w godzinach poÅ‚udniowych goÅ›ciliÅ›my w naszym Domu kapelÄ™ ludowÄ… „WiÅ›lanie” oraz grupÄ™ senioralnÄ… „Emeryturka” ze Szczucina. Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ w dwóch częściach. Na poczÄ…tku  obejrzaÅ‚elismy ciekawy  spektakl pt. „AnioÅ‚y, nie kobiety”., który podkreÅ›laÅ‚, że czas ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia niesie przede wszystkim zgodÄ™ i pojednanie miÄ™dzy ludźmi. ZespóÅ‚ „WiÅ›lanie” zagraÅ‚ i zaÅ›piewaÅ‚  kilkanaÅ›cie kolÄ™d w nowej,  ciekawej aranżacji. Åšpiew wraz z piÄ™knÄ…  muzykÄ… roznosiÅ‚y siÄ™ po caÅ‚ym Domu. CzÅ‚onkowie zespoÅ‚u wystÄ…pili w kolorowych ludowych strojach.  Po każdym utworze rozlegaÅ‚y siÄ™ gromkie brawa. Można byÅ‚o wÅ‚Ä…czyć siÄ™ aktywnie w Å›piw kolÄ™d. GoÅ›ci zaproszono na sÅ‚odki poczÄ™stunek.