Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

WizytaWPacanowie

Styczeń 232020

 23.01.2020 r.
 Wizyta u przedszkolaków Z okazji  Dnia Babci i Dziadka zostaliÅ›my  zaproszeni na uroczystość zorganizowanÄ… przez dzieci i nauczycieli z SamorzÄ…dowego Przedszkola nr 1 do Pacanowa. Po Å›niadaniu dwoma samochodami pojechaliÅ›my do dzieci. Mali artyÅ›ci z różnych grup wiekowych w piÄ™knych strojach zaprezentowaÅ‚y swoje umiejÄ™tnoÅ›ci aktorskie. Dzieci zaprezentowaÅ‚y fantastyczny program artystyczny   z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.  Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ w sali rekreacyjno – sportowej przedszkola, gdzie dzieci recytowaÅ‚y wiersze, Å›piewaÅ‚y piosenki, piÄ™knie dla nas zataÅ„czyÅ‚y a także przedstawiÅ‚y krótkÄ… inscenizacjÄ™ . Z przejÄ™ciem ogrywaÅ‚y swoje role, a  Panie nagradzaÅ‚y ich gromkimi brawami.  WystÄ™p bardzo nam siÄ™ podobaÅ‚. Widać byÅ‚o, że wspólne spotkanie dostarczyÅ‚o radoÅ›ci  zarówno dzieciom jak i Mieszkankom Domu. Na koniec przedszkolaki zÅ‚ożyÅ‚y życzenia oraz wrÄ™czyÅ‚y przygotowane upominki. Delegacja Mieszkanek z s. NikodemÄ… podziÄ™kowaÅ‚a za zaproszenie. Dzieci za swój trud i zaangażowanie oprócz oklasków obdarowane zostaÅ‚y sÅ‚odkim upominkiem. Na rÄ™ce Pani Dyrektor przekazany zostaÅ‚ również prezent wykonany na terapii. Na pamiÄ…tkÄ™ spotkania wspólnie z maluchami zrobiliÅ›my sobie zdjÄ™cie. Po wystÄ™pach zostaliÅ›my zaproszeni na sÅ‚odki poczÄ™stunek.