Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Karnawał

Luty 072020

 7.02.2020 r.
 Bawimy siÄ™

 

 KarnawaÅ‚ to czas hucznych zabaw i towarzyskich spotkaÅ„. I tak dnia 07 lutego 2020  r. w godz. przedpoÅ‚udniowych  mieszkanki naszego Domu wraz z opiekÄ… wybraÅ‚y  siÄ™ na zabawÄ™ karnawaÅ‚owÄ… do zaprzyjaźnionego Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Gnojnie. WÅ›ród zaproszonych goÅ›ci znalazÅ‚y siÄ™ również Mieszkanki z innych DPS wraz z opiekunami. Zabawa poÅ‚Ä…czona byÅ‚a z Jubileuszem 26-lecia Warsztatów Terapii ZajÄ™ciowej. Wszyscy z tej okazji skosztowali wspaniaÅ‚ego tortu.  W czasie przerwy  uczestnicy zabawy zostali zaproszeni na poczÄ™stunek. Organizatorzy przygotowali dla uczestników ciekawe konkursy. Na koniec spotkania nastÄ…piÅ‚o losowanie nagród. WÅ›ród szczęśliwców znalazÅ‚y siÄ™ również nasze Mieszkanki . OprawÄ™ wokalno – muzycznÄ… zabawy zapewniÅ‚ zespóÅ‚ muzyczny „BÄ…belki” dziaÅ‚ajÄ…cy WTZ w Gnojnie.  Mieszkanki wróciÅ‚y z zabawy bardzo zadowolone i  z radoÅ›ciÄ… opowiadaÅ‚y o wydarzeniach z dzisiejszego spotkania.