Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select DATE_FORMAT(startDate,'%Y') as year from articles where idTabs=27 and language='pl' group by year ASC;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC' at line 1
Błąd przetwarzania zapytania MySQL: Select * from articles where idTabs=27 and language='pl' order by startDate ASC;
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size

Zabawa

Luty 142012

14.02.2012 r.
Zabawa karnawa??owo - walentynkowa w nas w Domu.


Dnia 14 lutego u nas w Domu zorganizowano zabawÄ? karnawa??owo – walentynkowÄ? . Na zabawÄ? zaprosili??my mieszka??ców z zaprzyja??nionych Domów Pomocy Spo??ecznej z ?agiewnik, z Ko??skich i z Pi??czowa. Panie z niecierpliwo??ciÄ? oczekiwa??y na zaproszonych go??ci. Na twarzach wszystkich, którzy brali udzia?? w zabawie by??o widaÄ? rado??Ä? i zadowolenie. A by??o to zapewne zas??ugÄ? zespo??u, który przygrywa?? do ta??ca nie pozwalajÄ?c czÄ?sto na odpoczynek jak i osoby, która  prowadzi??a zabawÄ?. Zabawa by??a fantastyczna. Du??o par bawi??o siÄ? na ??rodku holu. S??absze mieszkanki siedzia??y na krzes??ach i z wielkim zainteresowaniem przyglÄ?da??y siÄ? bawiÄ?cym parom. W przerwie mo??na by??o napiÄ? siÄ? i zje??Ä? dobre ciastko. Te wspólne spÄ?dzone chwile na d??ugo pozostanÄ? w naszej pamiÄ?ci. Ju?? czekamy na kolejnÄ? zabawÄ?.